Utvalg vil la elevene velge eksamensfag

Eksamensutvalget foreslår å droppe dagens trekkordning og la eleven bestemme. – Det kan gjøre eksamen mer forutsigbar og rettferdig, sier utvalgslederen.

Publisert Sist oppdatert

– Eksamen har en framtredende plass i skolen og stor tillit i det norske samfunnet, men dagens ordning har svakheter, sier Sigrid Blömeke, direktør ved Centre for Educational Measurement (CEMO) ved Universitetet i Oslo og leder for ekspertgruppen, i en pressemelding.

– Avvikling av dagens trekkordning er ett av tiltakene som kan gjøre eksamen mer forutsigbar og rettferdig, fortsetter Blömeke.

Slik ordningen fungerer i dag, blir elever trukket ut tilfeldig til eksamen siste året på ungdomsskolen og på videregående. Denne ordningen gjør at noen elever blir trukket ut flere ganger enn andre, og eksamensfaget er tilfeldig.

Standpunkt kan overstyre eksamen

Det regjeringsoppnevnte utvalget mener det bør utredes videre som et alternativ at elevene selv skal få velge hvilke fag de kommer opp i til eksamen.

– Et mulig alternativ er at man definerer noen kjernefag, som norsk og matte, som alle elever må komme opp til eksamen i. Utenom kjernefagene kan elevene selv få velge eksamensfag, sier Blömeke til Aftenposten.

Ekspertgruppen foreslår også at standpunktkarakteren skal overstyre eksamenskarakteren dersom eleven stryker på eksamen, men har bestått i standpunkt.

Norsk Lektorlags representant i utvalget tok dissens mot begge forslagene, og lektorlaget frykter endringene er et steg i retning mot å fjerne eksamen helt.

Kunnskapsdepartementet opplyser til NTB at det var delte meninger om flere av forslagene til eksamensgruppen.

Vil ha mer muntlig-praktisk

Ekspertgruppen foreslår også flere endringer i muntlig eksamen. De anbefaler blant annet å droppe kravet om at elevene må forberede en obligatorisk presentasjon til muntlig eksamen.

De foreslår også å innføre en kombinert skriftlig-muntlig eksamen med sentralt gitt skriftlig og lokalt gitt muntlig del.

I tillegg mener de at ordningen med muntlig-praktisk eksamen, der eleven skal anvende kunnskaper og ferdigheter i faget praktisk, bør vurderes som en erstatning for ren muntlig eksamen i flere fag.

Kunnskapsdepartementet opplyser til Aftenposten at det «tar sikte på å fastsette endringer i vurderingsforskriften og fagenes eksamensordninger før sommerferien, slik at de er klare før skolene skal ta i bruk de nye læreplanene».

Det jobbes med en stortingsmelding om videregående opplæring, og flere av forslagene til utvalget vil sees i forbindelse med det arbeidet. Flere av forslagene er det for tidlig å konkludere med, opplyser Kunnskapsdepartementet overfor NTB.

Powered by Labrador CMS