Studentene Anastasia og Fiona har laget fargerige bursdagsstoler til barnehagen av gjenbruksmaterialer.

Studentene forvandlet brukte og slitte stoler til eventyrlige bursdagsstoler

Fagartikkel: Studentene måtte tenke utenfor boksen for å finne kreative løsninger og klare å se nye muligheter.

Publisert Sist oppdatert

Du har kanskje hørt om pinnestol, klappstol, barokkstol, kubbestol, renessansestol, hvilestol, lenestol, gyngestol, jærstol, ørelappstol, empirestol og folkestol, men hva med eventyrlig bursdagsstol? 

Med utgangspunkt i en brukt og sliten kjøkkenstol, skulle barnehagelærerstudentene ved Universitetet i Agder lage en eventyrlig bursdagsstol for de store anledninger i barnehagen. Stolen skulle være innbydende, flott og oppsiktsvekkende, en bursdagsstol i særklasse. Det skulle være en stol som barna kunne ta i bruk, når de hadde bursdag og ble sunget for og gjort ekstra stas på i barnehagen. 

Stolen har ulik betydning i ulike sosiale relasjoner. Tenk hva en Kongetrone betyr versus en enkel pinnestol. Det å sitte på stas, bli verdsatt å få positiv oppmerksomhet i en eventyrlig bursdagsstol, kan vekke gode følelser, men for mye oppmerksomhet kan også være utfordrende å håndtere for enkelte barn.

Lillian valgt en rojalt uttrykk i sort, rødt og gull, med små sminkeposer på hver side av stolsete for oppbevaring av bokstaver og tall.

En kreativ prosess

Ifølge rammeplanens fagområde kunst, kultur og kreativitet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. 

Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk. Beskrivelsene for læringsutbyttene for forming legger vekt på at studentene skal bruke ulike uttrykk, materialer, teknikker og redskaper i egne kunstneriske og skapende prosesser i to- og tredimensjonale uttrykk. 

I utformingen og arbeidet med stolene, ønsket vi å se disse beskrivelsene aktivisert i studentenes egne skapende prosesser uten fasitsvar. Vi ønsket å se kreative løsninger, fantasi og skaperglede, slik at stolen kan bli rommets midtpunkt sammen med dagens bursdagsbarn.

 

Inspirert av kunstner

Lah May ville at fargegleden til kunstneren Joan Miro skulle komme tydelig frem i eventyrlige bursdagsstol.

Med inspirasjon fra en valgfri kunstner skulle stolen «vekkes opp» i nye uttrykk. 

Studentene måtte ta stilling til valg av mønster, linjer, farger, former, tekstur, tilleggsmaterialer og gjenbruksmaterialer. De ble oppfordret til en lekende utforskning, når slitne kjøkkenstoler skulle gjennomgå en forvandling for å få estetiske, funksjonelle og tekniske gode kvaliteter. 

I studentenes kreativ prosesser kunne vi se ustrukturerte situasjoner, der ideer og tanker ble satt sammen på nytt, med intensjon om å se forbi fastsatte forestillinger om stolen. Studentene måtte tenker utenfor boksen for å finne kreative løsninger og klare å se nye muligheter, når stolen skulle forvandles til en ny og eventyrlig bursdagsstol. 

Ifølge Biljana Fredriksen, førsteamanuensis i kunst og håndverk ved Universitetet i Sørøst Norge, er barns erfaring som grunnlag for all læring at mennesket må kunne forestille seg at det finnes noe mer enn det vi allerede vet, og dermed er vår evne til å fantasere essensiell. Hun snakker om en elastisk fantasi, som en evne og vilje til å tøye og strekke i tidligere erfaringer – i vårt tilfelle forståelsen av en tradisjonell kjøkkenstol.

 

Gjenbruk og bærekraft

Her er Fiona sin stol før hun begynte å bearbeide den.

Oppvinning er et begrep som vektlegger selve verdihevingen i en gjenvinningsprosess (Bråten og Kvalbein 2014, s. 61). Noe blir brukt på nytt, i vår sammenheng stolen, den blir bearbeidet og forvandlet til et mer høyverdig produkt og får ny og høyere verdi i forhold til utgangspunktet. 

Gråstein blir til gull. I de ferdige resultatene så vi henvisninger til blant annet kunstnere som Joan Miro´, Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser og Paul Klee. 

Gjenbruksmaterialer kan beskrives som produkter som er blitt ubrukelige og som er laget av forskjellige materialer. I forkant av oppgaven ble mengder av slike materialer samlet inn og store skattkister av dingser og duppeditter var tilgjengelig i arbeidet med den eventyrlige stolen. 

Studentene hadde gått på leting i kjeller og på loft, hjemme, hos foreldre og besteforeldre etter kreativitetsfremmende materialer. De skulle stimulere til skaperglede og individuelle kreative løsninger. Studentene hadde også tilgang til ulike restmaterialer eller gjenbruksmaterialer som de hadde fått fra lokale snekker- og industribedrifter.

Denne pinnestolen kjøpt hos en brukthandler for 50 kroner var Anastasia sitt utgangspunkt forpåfuglstolen.

Det å gjenbruke, oppvinne og skape, gjennom en bærekrafts didaktikk, er noe barnehager og utdanningen av fremtidige barnehagelærere kommer til å fokusere mer og mer på. 

I stedet for å kaste og kjøpe nytt, kan vi ta ansvar for miljø og natur. Barns møte med gjenbruksmaterialer i forming kan være et bidrag til en forståelse av disse utfordringene. 

Den eventyrlige stolen, er ikke bærekraftig kun fordi den er laget av gjenbruk. Den har også estetiske og tekniske kvaliteter, i tillegg til at det ligger en idé bak. 

Kristine Riis sier, at slike kvaliteter gjør stolen bærekraftig, både fordi materialene er det, og fordi den synliggjør en prosess preget av skaperglede, undersøkelse, problemløsning, kreativitet, kvalitet og omsorg. (Naumann, Riis og Illeris 2020, s. 43)

 

Påfugl-stol

Ideen til stolen påfugl-stolen har Anastasia hentet fra gode barndomsminner. På bursdagen hennes løftet de voksne henne, sittende på en stol, høyt opp i luften, mens de telte antall år hun feiret. Det var som å fly.

Anastasias idé til sin påfugl-inspirerte bursdagsstol, fikk hun når hun tenkte tilbake på gode, magiske barndomsminner. Da hun hadde bursdag løftet de voksne henne, sittende på en stol, høyt opp i luften, mens de telte antall år hun feiret. Det var som å fly, en følelse hun aldri kommer til å glemme. 

Hun sier at bursdagsbarna i barnehagen, ved å sitte i hennes stol, kan bli løftet opp og oppleve en lignende glede som hun opplevde i sin barndom. 

Anastasia ble videre inspirert av påfuglen i kunstneren Maruyama Ōkyo sitt bilde Peacock and Peonies. Vi ser stolen har fått vinger av ståltråd og stolens søylerygg har fått påfuglens farger. 

Hun valgte også å hente frem pionene i kunstnerens bilde som omkranser påfuglen hun har malt på stolens sete. Av gjenbruk ser vi en kinesisk håndvifte, blomster og rester av strikkegarn, i tillegg til selve stolen. Gjennom slike valg, mener Anastasia at hun har fått formidlet intensjonene med sin eventyrlige bursdagsstol.

Anastasia har brukt en kinesisk vifte og blomster fra en brukthandel til å pynte påfuglstolen med.

Gullbelagt stol

Fiona var også opptatt av bursdager og de store anledninger, når hun planla sin eventyrlige stol, samtidig som hun ønsket at barna skulle få̊ kjennskap til den lekne kunstneren Hundertwasser. Regnbuen og feiring av mangfold og likeverd i barnehagen, ble også viktig for Fiona å uttrykke i hennes fargerike og gullbelagte bursdagsstol. For henne ble det aktuelt å knytte følgende sitat fra rammeplanen til sin eventyrlige bursdagsstol: «Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker.» (Rammeplan 2017, kap. 9)

Regnbuen og feiring av mangfold og likeverd i barnehagen ble viktig for Fiona å uttrykke i hennes fargerike og gullbelagte bursdagsstol.

 

Mange valg

Rammeplanen understreker at barnehagen skal støtte opp om barnas lekende og estetiske uttrykksformer gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet. 

Fantasi, kreativ tenkning og skaperglede er viktig. Barnehagen skal tilby barna bruk av ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi for å kunne uttrykke seg estetisk. Da er det viktig å utdanne barnehagelærerstudenter som har gjort egne erfaringer og blitt trygg på egen skaper- og uttrykksevne. 

I arbeidet med den eventyrlige stolen har studentene måtte ta mange valg. I oppgaven har studentene stilt seg åpne i møte med gjenbruksmaterialene, de har fått kunnskap om ulike teknikker, materialer og virkemidler på veien mot endelig resultat. 

Gjennom en leken utforskning, har studentene utvidet sitt repertoar og har fått fylt opp sin personlige verktøykasse. Studentene stiller dermed sterkere som reiseledere og formidlere av kunstfaget i møte med barn. De kan improvisere, leke og utforske, være fleksible, vise en didaktisk åpenhet og finne ut av ting i samspill med barn. I kunstfagene har man som regel ikke svarene på forhånd.

Gode kreative prosesser i barnehagen er avhengig av at vi tilrettelegger for og anerkjenner barns fantasi, lekenhet og undring. Det oppfordrer også rammeplanen til, når den viser til at personalet skal stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelse, utprøvinger, eksperimentering og legge til rette for å videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk. (Rammeplan 2017, kap. 9)

 

Litteratur

Fredriksen, B.C. (2013) Begripe med kroppen: Barns erfaring som grunnlag for all læring. Universitetsforlaget.

Bråten, I. og Kvalbein, Å. (2014) Ting på nytt. En gjenbruksdidaktikk. Fagbokforlaget.

Neumann, R., Riis, K. og Illeris, H. (2020) «Bærekraftsdidaktikk i kunst og håndverk. Gjenbruke – Oppvinne -Skape». Cappelen Damm Akademiske.

Rammeplan for barnehagen: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/

Bilder fra internett:

Ōkyo, M. (1768). Peacock and Peonies [Maleri]. Hentet fra:

https://artsandculture.google.com/asset/peacock-and-peonies-maruyama-Ōkyo/ZwGuJx2fKkMQvg

Hundertwasser «Irinaland over the Balkans»

https://milenaolesinska77.medium.com/friedensreich-hundertwasser-4d304769a91c

Stolen til Fiona har tema mangfold, likeverd og vennskap
Powered by Labrador CMS