Ny doktorgrad: Barna er stresset det første året i barnehagen

Forskning viser at nye barn opplever stress i barnehagen hele det første året, men at stressfølelsen blir mindre med tiden.

Publisert Sist oppdatert


1. Hva har du skrevet doktorgrad om?

– Mitt doktorgradsprosjekt handler om stressnivået hos de minste i barnehagen. Å måle barns kortisolnivå gir oss en indikasjon på hvordan de har det i barnehagen. Forskning har vist forhøyet nivå av stresshormonet kortisol hos de minste barnehagebarna. Det dreier seg ikke om giftig stress, men jeg ville undersøke dette nærmere.

2. Hva har du funnet ut?

Kathrin Nystad har skrevet doktorgrad om små barns barnehagestress.

– Jeg har sett på barnas stress under tilvenningsperioden i barnehagen, samt stress gjennom et helt barnehageår. Under tilvenningen er barna lite stresset mens foreldre fortsatt er til stede i barnehagen. De første dagene uten foreldre er derimot krevende – og barna har et betydelig forhøyet stressnivå. Etter fire til seks uker i barnehagen har stressnivået sunket, og det ser ut til at barna har funnet seg til rette i barnehagen. De aller yngste barna trenger gjerne litt lengre tid på å falle helt til ro. 

– Jeg har funnet ut at kortisolnivået synker om kvelden under hele tilvenningsperioden. Barna slapper godt av når de kommer hjem. Når vi ser på barnas kortisolnivå gjennom et helt år i barnehagen, ser vi at de fortsetter å være noe stresset i barnehagen utover året, men at det blir mindre utpreget med tiden. Samtidig ser det ut som om det hoper seg opp noe stress i barna. Dette innebærer at de blir mer slitne om kvelden. Dette gjelder spesielt barn som har et lavere aktivitetsnivå enn gjennomsnittet, samt barn som de ansatte opplever at ikke trives så godt.

Kathrin Nystad (34)

Stipendiat ved Regionalt kunnskaps- senter for barn og unge (RKBU) – psykisk helse og barnevern ved NTNU i Trondheim. Disputerer 13. oktober i år.

Doktorgrad: Toddlers' childcare stress across context and time. Små barns barnehagestress på tvers av kontekst og tid

Mål med forskningen: Å få en bedre forståelse for hvordan små barn opplever det å starte og å være i barnehage. Jeg håper å finne ut om det er praksis som forårsaker, eller demper, stress – og om det er barn som er mer utsatt for stress i barnehagen enn andre.

 

3. Hva tror du forskningen din vil bety for barnehagene i Norge?

– Jeg håper at jeg kan bidra til en bedre forståelse av små barns opplevelser i barnehagen. Funnene så langt støtter opp under en anbefalt tilvenningsmodell der foreldrene er til stede mer enn tre dager i barnehagen. Funnene viser også at små barn trenger å bli tatt spesielt hensyn til av ansatte og foreldre gjennom hele det første året i barnehagen.

4. Hva overrasket deg mest i forskningen?

– Jeg ble positivt overrasket over at barnas kortisolnivå synker til et lavere og normalt nivå hjemme om kvelden ved alle målinger, også på de mest krevende dagene under tilvenningen. Det betyr at stress som utløses i barnehagen, er tidsbegrenset – og dette er et betryggende funn.Derfor er denne doktorgraden viktig

May Britt Drugli ,professor i pedagogikk ved NTNU

– Dette er viktig forskning fordi den bidrar til ny kunnskap om de yngste barnehagebarna. I Norge går 87 prosent av alle ett- og toåringer i barnehage, og vi trenger forskning som bidrar til bedre forståelse av hvordan de har det i barnehagen – og hva de trenger av oppfølging fra ansatte og foreldre. Forskningen er også relevant i internasjonal sammenheng fordi den er solid gjennomført og inneholder funn som utdyper funn fra tidligere studier, sier May Britt Drugli, professor i pedagogikk ved NTNU.

Powered by Labrador CMS