Noen klassetrinn må ta til takke med ufaglærte lærere

Debatt: – Ufaglærte lærere bør plasseres på mellomtrinnet.

Publisert Sist oppdatert

Under overskriften Flere lærere og mer lek (Klassekampen 19.6.) refereres det fra evalueringen av seksårsreformen, der det fremmes et råd om «... to pedagoger i hver klasse der det er mer enn 15 barn».

Utdanningskomiteens leder Hege Bae Nyholt og Sp talsperson i samme komité, Marit Knutsdatter Strand, støtter forslaget.

Første nestleder i Utdanningsforbundet, Ann Mari Milo Lorentzen, sier: «Det er viktig at flere lærere ikke omfordeles fra andre klassetrinn som trenger de lærerne de har.»

Men en omfordeling synes å være eneste løsning. Rekrutteringen særlig av lærere, men også barnehagelærere, er nå så svak at både utdanningspolitikere og lærerorganisasjoner må besinne seg seg på rasjonering av lærere - for så vidt en konsekvens av at tilgangen på lærere har vært rasjonert gjennom opptakskrav som man lenge har visst ikke var bærekraftige.

Jeg vil anta at de fleste ser at man på høyere trinn må ha lærere som har grundig utdanning i de fagene de skal undervise i. Det er fare for at det er færre som ser at grundig utdanning er vel så viktig for de lærerne som skal stå for den første leseopplæringen. Dette er et felt hvor man ikke kan basere seg på en ufaglært lærer som «ligger en lekse foran», fordi det ikke er lekser av den typen. Her må man beherske undervisningsmetodikken.

Dette innebærer at skolepolitkere, lærerorganisasjoner og skoleeiere må legge opp til å plassere ufaglærte lærere på mellomtrinnet, hvor det i de fleste tilfeller er mulig å klare seg ved å ligge en lekse foran. I barnehagen må utdannede barnehagelærere primært plasseres hos de eldste barna, som skal ha forberedende leseopplæring.

Neida, dette er ikke ideelt, men så langt jeg kan se, eneste løsning etter år med rasjonering av lærerstudenter.

Statsråd Kari Nessa Nordtun har kanskje oppfattet situasjonen. Til Utdanningsnytt sier hun (18.6.) at hun «... liker tanken på flere barnehagelærere i første klasse, slik forskerne anbefaler. Skolen har plass til langt flere yrkesgrupper. Flere barnehagelærere i grunnskolen vil styrke kompetansen på de yngste barna», sier hun. Men så tar hun seg i at det ikke er så mange barnehagelærere tilgjengelig. Vi må øke rekrutteringen til den utdanningen.»

Men det er nok lettere sagt en gjort. Og så skal vi altså ha flere lærere, i tillegg.

 

Powered by Labrador CMS