Her hos rektor Terje Wold på Stovner videregående skole er det både landlig og bynært. Mellom stabburet og låven kan du se blokkene på Stovner.

Stovner vgs tilbyr urbant naturbruk fra høsten av

Drabantbyen Stovner er ikke kjent for gårdsdrift. Men tar du en titt bak fasaden til den videregående skolen, forstår du at noe er på gang.

Publisert

Her kommer Oslos første offentlige tilbud innen naturbruk, og de har alt tjuvstartet. På den ene siden troner blokkene på Stovner. På den andre siden finner du et gårdsbruk med en klassisk rød låve og stabbur.

Nå er Stovner videregående skole godt i gang med å bygge bro mellom by og land, men samtidig er det helt klare på at det blir en lokal tilpasning når naturbruk kommer som nytt fagtilbud til høsten.

– Vi vil satse på urban dyrking, som egner seg i en by som Oslo, sier rektor Terje Wold.

Det er fem år siden planene begynte å ta form.

– Vi så omgivelsene her rundt Øvre Fossum gård og ridesenteret, og visste at Oslo manglet et offentlig tilbud innen naturbrun. Derfor la vi inn en bestilling til bystyret, og fikk klarsignal, forteller rektoren.

Epleheltene Runa Azizi (til venstre) og Mariam Sajid var for tre år siden forløperne til det som nå blir naturbruk. Avdelingsleder Bjarne Asgrimplass og agropedagog Stine Jonsrud er med på laget videre.

VAR BARE UGRESS På den tiden var skolegården omgitt av noen forhøyninger med ugress, men siden har mye skjedd. Det er kommet drivhus, bikuber og en liten blomsterhage, og ikke minst er det plantet 30 epletrær i samarbeid med elevene, som gir godt med frukt. Dette tiltaket har gått under navnet kunnskapshagen. Den har vært sentral i programfaget ungt entreprenørskap, der skolen satser og har sett gode resultater.

En viktig samarbeidspartner er Lif Laga, og det fleipes litt med at her kan de unge gå på etisk epleslang. I stedet for at epler rundt om i hagene skal råtne, blir de plukket av lokale gutter og jenter i samarbeid med skoler, idrettslag og ildsjeler i Groruddalen. Det blir laget eplemost, og overskuddet av salget går tilbake til den lokale ungdommen.

URBAN DYRKING Utdanningsprogrammet naturbruk finnes i mange utgaver og er gjerne geografisk tilpasset. Det rommer alt fra tradisjonelt landbruk via fiske og fangst til reindrift. På Stovner vil de tilpasse seg byen og ha miljø og bærekraft som rettesnor.

Skolen har bikuber, som også skal brukes i undervisningen på naturbruk.

Det blir mer og mer vanlig å dyrke på mindre plass. Det kommer grønne tak, vertikale vegger med beplantning, pallekarmer og parsellhager. Mange vil ha det frodig i gårdsrommene og det er prosjekter i kjellere med kunstig belysning.

– Alt dette krever stell og vedlikehold, og ikke alle har tid eller mulighet til å gjøre det selv, sier rektor Terje Wang, som seg for seg mange jobbmuligheter for de unge i fremtiden. I byene er det også mange som har hunder, katter og andre mindre dyr, så i den retningen hører også naturbruk hjemme. I tillegg er skolen nærmeste nabo til et ridesenter med hester.

HAR FAGFOLK Når naturbruk åpner, vil skolen ha god nytte av at den har tjuvstartet. Stine Jonsrud har vært ansatt som agropedagog i flere år. Dette er en stilling hun deler med å være lærer i engelsk og geografi, og i tillegg har hun ansvaret for skolehagen.

Skolen har hatt anleggsgartnerfaget siden 2020. Faget ligger under bygg og anlegg, der Bjarne Asgrimplass er avdelingsleder, og han er også anleggsgartner i bunnen.

Et selvvanningsanlegg er på plass i hagen, satt opp av elever fra bygg og anlegg, og det finnes også en arbeidsbod med solceller på taket, så her er det samarbeid på tvers av fagene.

Løpet på naturbruk er lagt i studie-forberedende retning, og etter tre år skal det være mulig å ta eksemen med realfag.

ELEVBEDRIFTER Stovner videregående skole er en av dem som har satset mye på ungt entreprenørskap, og kunnskapshagen har vært tatt flittig i bruk.

For snart tre år siden møtte Yrke to jenter som kalte seg Epleheltene. De var med og plantet de 30 epletrærne på skolen, og høstet også de første avlingene.

Med utgangspunkt i kunnskapshagen har elevene satset på blant annet urtedyrking, snittblomster, frø og honning.

– Jeg har tro på ungdomsbedriftene. De har sin egen driv og alle jobber mot felles mål. Elevene får kunnskap om budsjettarbeid, og de lærer både å lede og bli ledet av andre. Dette må vi ta med oss videre til naturbruk, sier rektor Terje Wold, som ser mange muligheter. 

Powered by Labrador CMS