Læreres særskilte vern mot vold og trusler: 

18 saker for tingrettene på fem år 

Slag, spark og skalling. En kaffekanne i bakhodet. Fem brudd i ansiktet. Disse sakene om vold mot lærere er ført for tingrettene de siste fem årene.

Publisert Sist oppdatert

Lærere har et særskilt vern mot vold og trusler i straffeloven. Men til tross for at tusenvis av lærere melder ifra om vold og trusler hvert år, brukes disse paragrafene sjelden i norske rettssaler. 

På fem år har bare 18 slike saker blitt ført for tingrettene. 

Utdanningsnytt har gått gjennom dommene. På tiltalebenken finner vi både foresatte og elever. Både gutter og jenter, ned i 15 års alderen. 

Sakene dreier seg om drapstrusler, bruk av våpen, om slag og spark og til dels alvorlige skader. 

 

Tiltalt: En far på Østlandet Trusler mot rektor på en barneskole.

Far skal ved et møte på skolen ha gått mot rektor som satt bak et skrivebord og bøyd seg frem mot han og holdt hånden opp i ansiktet til rektor. Den tiltalte skal ha ropt og skreket ukvemsord. Faren hadde rett før fått opplyst at Statsforvalteren hadde avgjort en klagesak der de hadde konkludert med at skolen ikke hadde brutt sin taushetsplikt.

Dom: Bot på 9600 kroner og 1000 i saksomkostningerTiltalte: To elever, gutter på 15 år, Oslo

Vold og trusler mot flere lærere, ved en spesialskole. I dommen står det beskrevet flere hendelser med slag, spark, lugging, spytting og kasting av blant annet en krakk mot en lærer. Skal også ha truet verbalt. Hendelsene skjer over flere dager.

Dom: Den ene tiltalte får 75 timers samfunnsstraff, den andre får prøvetid mot at han gjennomfører ungdomsoppfølging i konfliktrådet.Tiltalt: Kvinnelig elev, 20 år, Østlandet Vold mot lærer ved en videregående skole.

En elev bærer med seg snø inn i skolebygningen. En lærer gir henne tilsnakk. Hun forsetter å gå innover. Læreren tar tak i armen hennes. Hun slår til ham med slik kraft at han får fem brudd i ansiktet.

Dom: Seks måneders fengsel og til å betale læreren 50 000 kroner i oppreisning.Tiltalt: Elev, gutt, 15 år, Oslo Vold og trusler mot lærere, ved en spesialskole.

Dytter og truer en lærer ved flere anledninger. Eleven truer med å si «voldta faren din», «jeg skal banke dritten ut av dere alle tre». En av situasjonene ble filmet og vist i retten. Retten mener at truslene er av en slik karakter at de objektivt sett er egnet til å skape frykt.

Dom: 30 dager for flere lovbrudd, men får en prøvetid på to år.Tiltalt: Elev, gutt, 15 år, Vestlandet

Vold og trusler mot lærere ved en ungdomsskole. Når en lærer forsøker å avverge en konflikt mellom to elever er det en tredje elev som dytter til læreren og slår ham med knyttet neve i ansiktet og skulderen. Kort tid etter blir brannalarmen utløst, og den tiltalte blir bedt av en annen lærer om å forlate rommet «Mat og helse». Da plukker tiltalte opp en kniv som han går mot læreren med. Den tiltalte eleven skal også ha kommet med drapstrusler mot en av lærerne.

Dom: 30 dagers betinget med en prøvetid på to år, med særvilkår om gjennomføring av ungdomsoppfølging.Tiltalt: En far på Vestlandet

Trusler mot en lærer. En far sender så grove trusler at læreren ikke tør å være hjemme. Læreren tar med seg familien på hytta etter at beskjeden om at den tiltalte kom til å dukke opp hjemme hos ham. Det kom også flere truende tekstmeldinger. Der stod det blant annet: «Feige faen..får tak i deg til slutt..» og «Trenger ingen invitasjon jeg, snakkes snart…»

Dom: Får 36 timers samfunnsstraff for truslene.Tiltalt: Mannlig elev, 20 år, Oslo

Trusler mot to miljøarbeidere, videregående skole. Tiltalte skal ha løftet opp en PC og etterpå knyttet en hånd mens han kom med trusler om at han skal utøve vold mot de to ansatte. Retten er ikke i tvil om at «truslene er egnet til å fremkalle alvorlig frykt.»

Dom: Dømmes til 30 dagers ubetinget fengsel.Tiltalt: Elev, gutt, 17 år, Oslo

Trusler mot lærer, videregående skole. Truer en lærer som går imellom ham og en annen elev. Uttaler flere ganger at læreren er «ferdig». Dette punktet blir frafalt av aktor.

Dom: Tiltalt for flere andre forhold og dømmes for disse.Tiltalt: Elev, gutt, 16 år, Oslo

Vold og trusler mot lærere, ved en spesialskole. Skaller til en lærer så han får brudd i nesen. Trusler mot lærer, sånn som: «Hva sier du hvis jeg kommer med pistol i hagen?» «Når jeg ser barna dine.» «Er du redd?»

Dom: Dømmes for flere forhold. Ni måneder ungdomsstraff og til å betale 14 000 kroner til et forsikringsselskap.Tiltalt: En far på Østlandet

Trusler mot rektor på en ungdomsskole. I om lag en måned sender en far e-poster til rektor ved sitt barns skole med truende innhold, som for eksempel: «Du og din familie vil bli overvåket.» og «Nå kommer jeg etter deg med alt jeg har.» Han sender også en rekke truende og sjikanerende e-poster til flere andre ansatte ved skolen.

Dom: Far er tiltalt for flere punkter og blir idømt 120 dager betinget fengsel med to års prøvetid.Tiltalt: Elev, gutt, 16 år, Østlandet

Trusler mot en avdelingsleder ved en videregående skole. Eleven skal ha sagt at «han ikke ville se trynet hennes» til avdelingsleder og at han skulle spytte på henne. Han skal også ha tatt opp en saks, som han la fra seg da han ble bedt om dette.

Dom: Frifinnes for dette punktet, men fikk ungdomsstraff og måtte betale oppreisning for andre forhold.Tiltalt: Elev, jente, 17 år, Viken

Vold mot lærer ved en arbeidsinstitusjon. Eleven slår læreren i bakhodet med en kaffekanne etter tilsnakk. Læreren forsøker å få kontroll, men blir bitt og sparket i armen, leggen og skrittet. Hun forsøker å kvele ham ved å stramme/tvinne nøkkelkortet læreren har i en snor rundt halsen. Eleven slår og sparker flere andre ansatte.

Dom: Tiltalt for flere forhold. Dømmes til 75 dager, men straffen utsettes i to år hvis hun underlegges ungdomsoppfølging.Tiltalt: Elev, gutt, 15 år, Vestlandet.

Trusler mot lærer ved en ungdomsskole. Elev retter en replikapistol mot hodet/brystet på en lærer. Eleven skal ha informert om at pistolen ikke var ekte. Væpnet politi kommer til skolen. Læreren sier at hun ble redd da pistolen ble rettet mot henne.

Dom: Retten er delt, men flertallet velger å frifinne eleven.Tiltalt: En mannlig elev, 18 år, Bergen

Vold mot lærer, videregående skole. Læreren ankommer skolen og ser en elev som står og røyker. Han sier ifra om at det ikke er lurt å røyke inne på skolens område. Hvorpå eleven slår læreren flere ganger i ansiktet og på kroppen. Påfører en lærer skader på tennene som gjør at læreren får konstantert yrkesskade.

Dom: 45 timers samfunnsstraff og oppreisning til læreren på 15 000 kroner. Denne saken kan du lese mer om her (lenke).Tiltalt: Elev, jente, 15 år, Oslo

Vold mot miljøarbeider, ved en spesialskole. Blir forbannet på NN fordi hen tar mobilen fra en medelev. Eieren av mobilene reagerer ikke på hendelsen, men den tiltalte blir oppfarende og sint står det i dommen. Hun følger etter miljøterapeuten inn i matsalen. De spiser ved hvert sitt bord. NN hører at hun snakker nedsettende om henne. NN forholder seg rolig. Da kommer tiltalte bort til NN og slår henne i bakhodet. Eleven er også tiltalt for flere andre mer alvorlige forhold, skal blant annet ha skadet øye til en person ved å slå ham med et belte sånn at beltespennen treffer øye.

Dom: Seks måneders ungdomsstraff og til å betale erstatning til flere av sine offer, ikke til miljøterapeuten.Tiltalt: Elev, gutt, 17 år, Oslo

Trusler mot avdelingsleder, videregående skole. Trusler om å drepe den ansatte og familien hans, at han skal kidnappe datteren og trusler om alvorlig vold. Sender bilder av kniver. Truslene kommer over flere måneder. Har også trukket kniv.

Dom: Samfunnsstraff 91 timer, besøksforbud i to år og et erstatningskrav på 4581 kroner.Tiltalt: Elev, gutt, 17 år, Oslo

Vold mot lærer, videregående skole. Slo en lærer gjentatte ganger i ansiktet og hodet, tok også kvelertak. Slagene førte til brudd i en bro på lærerens fortenner.

Dom: Dømmes for flere forhold og får 50 timers samfunnsstraff. Må betale 15 000 kroner i oppreisning til læreren.Tiltalt: Mannlig elev, 21 år, Oslo

Vold mot lærer, videregående skole. Skal ha kastet en stol på sensor da han ikke besto fagprøven. Skal også ha sparket ham i ryggen og truet verbalt. Det skal være på det rene ifølge dommen at den ene læreren tok hodelås på eleven.

Dom: Frifinnes

Powered by Labrador CMS