Mer lek og flere pauser kan føre til mindre vold og trusler i skolen, mener psykologer

De to psykologspesialistene mener de yngste elevene sitter for mye i ro.

Publisert

– Det virker som om det både blir mindre lek og færre friminutt i en skoledag. Det gjør at elevene blir mer slitne. For noen kan det da være kort vei til utagering, sier Marte Skrede og Ingrid Bull-Tornøe til Stavanger Aftenblad.

Avisa har intervjuet de to psykologspesialistene som jobber i skolehelsetjenesten i Stavanger kommune. En del av jobben deres er å bistå klasser som trenger hjelp for å håndtere uro. De mener hyppigere pauser kan være noe av løsningen.

– Elever i første og andre klasse, har ofte for lange arbeidsøkter. Et barn som er slitent vil raskere gå i alarmberedskap enn et barn som er opplagt, sier de.

Skadet av seksåring

En kartlegging Utdanningsnytt har gjort viste at det i løpet av fjoråret kom det inn over 20 000 avviksmeldinger om vold, trusler og krenkelser mot ansatte i skolene i Norges tjue største kommuner.

En av lærerne vi snakket med ble skadet på jobb av en seksåring. Hun har i ettertid fått erklæring på at hun har yrkesskade. Til Utdanningsnytt fortalte hun at seksåringen daglig, noen ganger flere ganger om dagen, hadde utbrudd inne i klassen.

– Han hadde det ikke bra. Det var flere hjelpeinstanser som var inne i bildet. Gutten slo, lugget og sparket. Noen ganger fikk han tak og dro ut store hårtuster. Jeg hadde aldri vært i en sånn situasjon tidligere, sa læreren.

Forslag til lovendring

Dagens opplæringslov inneholder imidlertid ingen regler om når en ansatt kan gripe inn fysisk, selv om det oppstår situasjoner der ansatte i skolen bruker fysisk makt. Men forrige la regjeringen frem et forslag til endring i lovverket, for å sikre lærerne rett til å kunne gripe inn fysisk overfor elever som kan skade andre eller eiendom.

– Norsk skole skal være et sted der barn og unge får utvikle seg i et trygt fellesskap. Lærerne i klasserommet skal være trygge på hvilket handlingsrom de har når det oppstår situasjoner der elever står i fare for å skade seg selv eller andre, sa kunnskapsminister Tonje Brenna da hun la frem lovforslaget.

Hun har fått støtte hos andre politiske partier og også hos Utdanningsforbundet. UDF-leder Steffen Handal sa til Utdanningsnytt at de er veldig glad for det kommer en lovhjemmel om dette.

Powered by Labrador CMS