Jan Tore Sanner (H).

Lærere får rett til å kunne gripe inn fysisk:
– En viktig avklaring

Andre politiske partier gir sin støtte til regjeringen forslag om at lærere skal kunne gripe inn fysisk overfor elever.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er en viktig avklaring for skolen og lærerne. Det har vært et uklart når lærerne kan gripe inn fysisk overfor elever, sier Høyres skolepolitiske talsperson, Jan Tore Sanner.

Dagens opplæringslov inneholder ingen regler om når en ansatt kan gripe inn fysisk, selv om det oppstår situasjoner der ansatte i skolen bruker fysisk makt. Men onsdag la regjeringen frem et forslag om at lærere skal få en lovfestet rett til å bruke fysisk makt mot elever for å avverge at noen blir skadd.

Sanner mener forslaget ser fornuftig ut.

– Men vi må være klar over at dette i seg selv ikke løser utfordringene med utagerende elever. Andre tiltak må på plass for å forebygge disse situasjonene, sier han.

Lærere og elevers trygghet

Leder for utdanningskomiteen på stortinget, Hege Bae Nyholt, er også positiv til det regjeringen har lagt frem. Hun mener at det nå foreslås en løsning som styrker elevenes og lærernes rettssikkerhet:

– Dette har vært et skrikende behov i skolen lenge. Jeg vil berømme regjeringen for å nå foreslå en løsning som balanserer læreres og elevenes trygghet i klasserommet, skriver hun i en e-post til Utdanningsnytt.

– For mange elever per lærer

Tidligere i år gjorde Utdanningsnytt en kartlegging av vold og trusler i skolen. Den viste at i løpet av fjoråret kom det inn over 20 000 avviksmeldinger om vold, trusler og krenkelser mot ansatte i skolene i Norges tjue største kommuner.

I regjeringens forslag heter det også at skoleeierne må jobbe enda mer systematisk med forebygging, for at fysiske inngrep ikke skal være nødvendige.

Hege Bae Nyholt påpeker at dette kan virke enkelt og greit, men det er det ikke:

– Vold i skolen skal ikke være en del av hverdagen, verken for elever eller lærere. Det som først og fremst vil forbygge vold i klasserommet, er bedre bemanning. Lærere har for mange elever per nå, det går utover muligheten til oppfølging av den enkelte og muligheten til å forebygge og være tett nok på. Dersom den enkelte lærer får mer tid til å følge opp hver elev, vil det bli færre situasjoner som eskalerer fysisk.

Powered by Labrador CMS