Varsler nye tiltak mot vold og trusler i Osloskolen

I fjor kom det inn 30 meldinger om trusler og vold mot lærere i Osloskolen hver eneste dag. Byrådet varsler nye tiltak.

Publisert Sist oppdatert

I fjor kom det inn 5624 avviksmeldinger om vold og trusler mot ansatte i Oslo-skolen. Det er en økning på 13 prosent fra året før.

Utdanningsbyråd, Julie Remen Midtgarden, uttaler i en pressemelding at dette er en utvikling hun tar på det største alvor.

– Ingen elever eller ansatte skal oppleve skolen som et utrygt sted å være, sier utdanningsbyråd, sier Remen Midtgarden.

Av disse er det 652 hendelser som betegnes som alvorlige. 28 av dem ble anmeldt, skrev Utdanningsnytt i går. I fjor vedtok bystyret en handlingsplan med 34 tiltak mot vold og trusler i Osloskolen.

– Nå ser vi på nye tiltak, og hva som har fungert og ikke i dialog med relevante aktører, sier Remen Midtgarden.

– I forbindelse med budsjettet vil vi vurdere å øke kapasiteten i oppfølging av sårbare elever, sier Remen Midtgarden.

Få havner i retten

En tilbakemelding går ofte igjen når byråden og Utdanningsetaten har snakket ansatte og elever:

– Tiltakene fremover bør skreddersys slik at det treffer de ulike elevgruppene bedre. Det vil vi følge opp. Det er forskjell på hvordan vi best kan hjelpe en elev på 6 år i ordinær skole, en elev på spesialskole og en elev på 17 år i videregående skole, sier Remen Midtgarden.

Fra høsten 2024 innføres et nytt digitalt avvikssystem for alle ansatte i Osloskolen der ansatte kan registrere hendelser i en egen app på sin egen mobiltelefon.

– Vi forventer at dette vil gi en stor økning i rapporterte hendelser, sier Remen Midtgarden.

En gjennomgang Utdanningsnytt gjorde i høst viste at svært få saker om vold mot skoleansatte kommer for retten, det til tross for at lærere har et særskilt vern mot vold og trusler i straffeloven. De siste fem år har 18 saker blitt prøvd for landets tingretter etter de paragrafene. 

Powered by Labrador CMS