Panelet under debatten besto av (f.v.) May-Britt Sundal, Joachim Nybakke, Gro Bråten, Himanshu Gulati, Elise Waagen og Egil Gundersen.

Frp: Vold mot lærere krever flere tiltak

– Ett av forslagene våre er å styrke samarbeidet med foreldrene og hjemmet når elever er voldelige eller truer de ansatte, sier Himanshu Gulati, utdanningspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet.

Publisert Sist oppdatert

Under årets Arendalsuke er vold og trusler mot lærere noe som engasjerer og vekker debatt. Skolenes landsforbund hadde invitert til debatt om temaet.

Innleder før debatten var forsker Eirik Degerud fra Statens arbeidsmiljøinstitutt. På bakgrunn av levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø hadde han sett på tallene om vold og trusler i skole og barnehage.

De hadde blant annet spurt lærere om de hadde blitt utsatt for vold på arbeidsplassen som hadde ført til synlige skader.

– Av grunnskolelærerne rapporterte 1 av 10 at de i løpet av siste år hadde opplevd vold som førte til synlig skade. 4 prosent av barnehagelærerne rapporterte om det samme, sier Degerud.

Han fastslo at det å arbeide som lærer er et risikoyrke, med høye emosjonelle krav.

– Vi så også på andre ting. Det vi vi kan fastslå, er at lærere opplever at de har det morsomt på jobb, men at de har høye jobbkrav, forteller forskeren.

Vil involvere foresatte mer

Etter innledningen var det debatt der blant annet politikere fra Utdanningskomiteen på Stortinget deltok.

– Vi i Fremskrittspartiet vil ha reaksjoner når elever er voldelige eller truende, og vi ønsker å involvere foreldrene i større grad enn det som i dag er tilfellet. Vi synes heller ikke dagens regelverk eller forslagene til endringer er gode nok, sier Himanshu Gulati.

Elise Waagen er også medlem av Utdanningskomiteen og er Arbeiderpartiets utdanninbgspolitiske talsperson.

– Det er et spørsmål om tid og ressurser, en må satse på hele laget rundt elevene. Vi ønsker at det skal være mer opp til den enkelte skole hva de trenger, sier Waage.

Mer styring

Flere av paneldeltakerne etterlyste mer styring. Joachim Nybakke fra Fellesorganisasjonen og hovedtillitsvalgt i Oslo mente det er ansvarsfraskrivelse å legge ansvaret på den enkelte skole.

– Har en lover som skal følges, må en det. Det er en grunn til at barn er truende og voldelig. Vi må ha nulltoleranse for slik oppførsel. Vi må snakke om hva reell forebygging skal inneholde og sikre at det blir prioritert, sa Nybakke.

Det var bred enighet om at en må jobbe forebyggende, men at når situasjoner oppstår må en ha tiltak.

– Vi kommer til å fremme forslag til tiltak ovenfor stortinget. At vi skal få bedre statistikk har kommet på plass, men vi vil ha flere endringer, sa Gulati.

Han refererte til tall fra Utdanningsnytt som viste at det i fjor ble meldt inn 20.000 avvik om vold og trusler i Norges 20 største kommuner.

Powered by Labrador CMS