Tromsø: Lærere utsettes for seksuell vold, psykisk mobbing, slag og spark

I fjor ble tallet på avviksmeldinger om vold og trusler mot ansatte i Tromsø-skolene mangedoblet. Fra 158 året før til 585 hendelser i 2023.

Publisert Sist oppdatert

I Tromsø ønsker de å få en bedre oversikt over antallet hendelser ved kommunene skoler. Det resulterte i en voldsom økning i antall meldte avvik på vold og trusler mot ansatte i skolen. I fjor kom det inn 585 meldinger, året før var tallet nede på 158. Seksjonsleder for skole i Tromsø er Grete Ollila.

– Vi har stått på for å få opp meldekulturen på skolene. Vi har fulgt opp de enhetene som har meldt få tilfeller og sørget for at de har informasjon om hvordan de melder og hva som skal meldes, sier Ollila til Utdanningsnytt.

I de 20 største kommunene i Norge kom det i fjor inn 26 111 meldinger om vold og trusler. Det er en økning på 30 prosent fra året før.

– Tre av hendelsene som skjedde i fjor er satt opp som seksuell vold. Ble disse anmeldt?

– Vi har lav terskel for å sette inn tiltak ved alvorlige hendelser. Hvis det er hensiktsmessig kontaktes barnevernet eller politiet. Angående de hendelsene med seksuell vold så vet jeg ikke hva som ble gjort i de tilfellene, sier Ollila.

– Hvordan blir de som blir utsatt for vold eller krenkelser på jobb fulgt opp?

– Det er skolelederne som håndterer volden og den ansatte når slike episoder oppstår. Ansatte som blir utsatt for vold eller trusler skal i varetas. Vi hører oftere om krenkelser på nett. Der har vi nok ikke gode nok rutiner på å avdekke den psykiske volden som forekommer der, sier Grete Ollila.

–  Alle avvik skal meldes

Katrin Aursand

Leder av Utdanningsforbundet Tromsø Katrine Aursand mener det er viktig at alle avvik blir meldt inn.

– Vi maner til at alle avvik skal meldes inn alltid. Det er nok en del avvik som blir lukket uten at det skjer så mye. Da er det lett å bli frustrert, men skal en få dette problemet frem i lyset må alt meldes, sier hun. 

På alle møter med tillitsvalgte i Tromsø er det å melde avvik et tema. Det arrangeres også kurs for at alle skal vite hvordan og hva som skal meldes. Det at det er meldt tre avvik på seksuell vold er nytt for Aursand.

– Det har jeg ikke hørt noe om, men det er ikke alt som kommer til oss. Jeg har hørt om episoder med lærere som har fått slengt stygge bemerkning mot seg, sånn som at de er "pedoer". Slike ting skal også meldes. Men at det har vært episoder med seksuell vold er jeg ikke kjent med, sier Aursand og legger til: 

– Vi mener også at alvorlige voldshendelser bør meldes til politiet, og at det er arbeidsgiver som må melde.

– Alarmen må gå

Aursand har opplevd at de har fått kritikk for å snakke mye om vold og trusler i skolen.

– Men vi må sørge for at vi beholder dem som jobber i skolen. Hvis man blir utsatt for vold, blir man ikke i jobben. Det skal være trygt i skolen, både for ansatte og elever.

Hun savner en oversikt over hvem som melder avvik og skulle gjerne visst om skoleledere melder noe.

– Det bør være en selvfølge at rektorer melder fra hvis de ikke kan oppfylle sine forpliktelser fordi det for eksempel ikke finnes penger eller personell til å løse en situasjon.

I mange av sakene det meldes om avvik på er det barn på barnetrinnet som utfører handlingen.

– At det er barn vi snakker om gjør nok noe med terskelen for å melde fra. Men jeg undrer meg over hvilke andre yrkesgrupper som hadde funnet seg i at volden på jobb øker uten at det blir satt inn tiltak. Nå må alarmen gå, sier Katrine Aursand. 

– Våre medlemmer har mange innspill til hva som må på plass for at vi skal få bukt med disse utfordringen. Blant annet vil økt bemanning hjelpe. Det kommer til å koste penger, men det er en viktig og riktig investering.

 

Forebygging

Tromsø kommune har utarbeidet en veileder for hvordan en skal forebygge og håndtere vold og trusler i skoler og barnehager.

– Det er nok en økning av hendelser ved skolene, det er ikke bare det at våre ansatte har blitt flinkere til å melde fra. Hvorfor det er en sånn økning er delt.

Oppdrageransvaret ligger hos foreldrene, men om utdanningssystemet og hvordan vi tilpasser og inkluderer til den enkelte eleven kan også spille inn på at det skjer hendelser. Klasseledelse og grensetting spiller også inn.

Også i Tromsø er det meste avviksmeldinger på de yngste elvene og det er enkelte elever som utløser flere hendelser.

- Det å jobbe forebyggende er avgjørende for å få ned antallet hendelser. Barn skal bli sett, hørt og møtt på en god måte ved våre skoler.

Blant alle hendelsene fra i fjor var det 31 som ble betegnet som alvorlige hendelser. Kommunen har ikke registret noen politianmeldelser.

I 2019 svarte  330 lærere i Tromsø-skolen at de hadde opplevd vold og trusler, i en undersøkelse i regi av Utdanningsforbundet Tromsø.

I Tromsø får alle lærere tilbud om en kurspakke for å få bedre opplæring i hvordan møte og forebygge vold i skolen.

– Det er viktig at dette kommer frem. Vold og aggresjon er noe vi kommer til å jobbe aktivt videre med å kartlegge og bekjempe.

Powered by Labrador CMS