Nye tall viser markant økning i vold mot skoleansatte

Rundt 14 prosent av ansatte i skole og undervisning rapporterer at de er blitt utsatt for vold det siste året.

Andelen er doblet siden 2010, da tallet var rundt 7 prosent, skriver Aftenposten. Det kommer fram i levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Til tross for tusenvis av meldinger om vold og trusler mot lærere hvert år, har kun 18 slik saker kommet opp i tingretten de siste fem årene. Lærernes særskilte vern er en «godt bevart hemmelighet», mener advokat.

Frp-leder Sylvi Listhaug, som selv er utdannet adjunkt, sier til Aftenposten at lærernes myndighet i klasserommet må gjenreises. Sammen med partikollega Himanshu Gulati vil hun endre den berømte 9A-paragrafen. Tanken bak den er god, mener de, men de forteller de blir ukentlig kontaktet av fortvilte lærere.

– De er redd for å bli anklaget for å krenke elever. Eller å bli kalt rasist, sier Gulati.

Partiet vil også senke terskelen for å flytte elever til en annen skole og opprette egne skoletilbud for elever med problematisk atferd. De skoleansatte skal også få rett til informasjon om elever med voldshistorikk.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) kaller økningen en «uakseptabel utvikling». Hun forteller at regjeringen skal legge fram et lovforslag som skal tydeliggjøre lærernes handlingsrom. Forslaget er ventet til våren.

– Det har manglet et tydelig regelverk for at ansatte i skolen kan gripe inn for å stoppe og avverge vold. Det får vi nå på plass.

Øker i Oslo

På seks år har det blitt sendt 23.000 meldinger om vold og trusler fra skolene i Oslo. Stadig flere lærere sier de har opplevd vold på arbeidsplassen. Økningen er mye tydeligere enn i andre yrker, skriver avisa.

– Vi kan slå fast at det har vært en økning i andelen som rapporterer om vold blant sysselsatte i undervisningsyrker, sier Kristina Strand Støren i SSB.

Listhaug mener pandemien, sosiale medier og mobilbruk og innskrenking av lærerens makt i klasserommet kan ha bidratt til voldsøkningen i Oslo-skolen. Hun tar til orde for at den berømte 9A-paragrafen, ofte kalt «mobbeloven», bør endres. Den gir i dag skolene aktivitetsplikt hvis elevene opplever å bli krenket.

– Lærerstanden blir sviktet. Det er rett og slett sjokkerende at man skal finne seg i å stå i en sånn jobb, sier Frp-lederen.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) kaller økningen en «uakseptabel utvikling».

– Skolen skal være et trygt sted, både for barna våre og alle voksne som jobber der. Jeg forventer at skoleeiere og skoler sikrer et godt og trygt skole- og arbeidsmiljø, skriver hun i en epost til Aftenposten.

(©NTB)Powered by Labrador CMS