Mye tyder på at ansatte rapporterer for sjelden når barn utagerer og foreldre truer. Det må bli lettere for ansatte å melde om avvik i barnehagene.

En kartlegging Utdanningsnytt har gjort blant bydelene i Oslo, viser at det ble meldt 473 avvik om vold og trusler fra barn i de kommunale barnehagene. Tallene varierer stort bydelene imellom, fra 233 i Alna bydel og 64 i Østensjø, mens det de siste tre årene har vært ingen rapporterte avvik om vold og trusler i bydelene Ullern og Vestre Aker. Oslo er en sammensatt by, der ressurser og problemer er ujevnt fordelt, men det er åpenbart at forskjellene først og fremst dreier seg om rutinene for når avvik skal meldes og hvor høy terskelen skal være for faktisk å gjøre det.

Marianne Lange Krogh, leder i Utdanningsforbundet Oslo, sier til Utdanningsnytt at det mange steder er nesten fraværende at det skal meldes avvik dersom barna slår eller biter.

Hvis tendensen er den samme i resten av landet, er det noe som må tas tak i. Det er kanskje lett å tenke at barna er så små at det grenser mot det bagatellmessige, eller kanskje til og med noe lett komisk, med å loggføre slike hendelser. Men på grunn av infeksjonsfaren kan menneskebitt være alvorlig nok, selv når de utføres med melketenner. Er man maksimalt uheldig, kan cherrox-sparket på skinnleggen føre til blodpropp, eller den flygende lekebrannbilen treffe øyet med stigen først. I så fall vil en avviksmelding vise seg å være en svært viktig dokumentasjon i ettertid.

Kartlegge behov

Det kan også være en misoppfatning om at å melde avvik på et eller anna vis kan ramme barnet og foreldrene. Men igjen vil avvikene snarere komme tjene som viktig dokumentasjon, som kan være til hjelp. Lene Danielsen, regionleder for barnehagekjeden Læringsverkstedet, sier til Fædrelandsvennen at det aldri før har vært så mange barn i barnehagene med utfordrende atferd. 

PAvviksmeldinger kan da bidra til viktig informasjon og oversikt, slik at barn som trenger hjelp til å regulere atferden sin, får tilbud om dette mens de fortsatt er i barnehagen. Som forsker May Britt Drugli ved NTNU påpeker overfor Utdanningsnytt, risikerer små barn med alvorlige atferdsvansker at disse problemene fortsetter gjennom oppveksten, og at det derfor er viktig med tidlige og systematiske tiltak.

Å rapportere inn avvik når foresatte opptrer truende, kan sikkert i mange tilfeller oppleves som skummelt i seg selv. Like fullt er det viktig at dette blir gjort. Ansatte i barnehagene skal kunne forvente at foreldre oppfører seg om folk. Uansett hva slags livssituasjon man er i, har man ingen rett til å ta det ut over barnehagelærere og andre ansatte ved å ty til trusler. Å melde avvik også i disse tilfellene vil gi barnehagene og deres eiere viktig informasjon om forholdene på arbeidsplassen. Og de kan også være relevant dokumentasjon i saker der familier trenger mer oppfølging fra f.eks. barnevernstjenestene.

God varslingskultur kan gjøre barnehagen bedre

Arbeidsdagen i barnehagen er travel. Det kan være praktiske årsaker til at avvik som skulle vært rapportert, blir liggende. Derfor er det nødvendig at barnehageeierne sørger for å få på plass tekniske løsninger som gjør selve registreringsjobben enkel. Men enda viktigere er det at barnehagene har en kultur for at det ikke bare er i orden å melde avvik når man mener det er riktig, men at det også kan være et betydningsfullt bidrag til å gjøre barnehagen til et enda bedre sted å være, både for barna og for de som jobber der.

Dette er en kommentar, som gir uttrykk for skribentens synspunkter.

Powered by Labrador CMS