sint
vold

Alle i Stavanger-skolen skal kurses i å håndtere vold og trusler

Alle ansatte i Stavanger-skolen skal gjennomføre e-læring om vold og trusler.

Publisert

Det ble kjent etter at Lotte Hansgaard (Ap) før sommeren stilte spørsmål om hva kommunen gjør for å håndtere vold og trusler i skolene i kommunen. Hun ville vite hvilken opplæring ansatte i Stavanger-skolen har i håndtering av vold og trusler i dag, og hvordan denne organiseres og finansieres.

Kommunedirektøren svarer at HMS-gruppene på samtlige skoler deltok på en samling i mars for gjennomgang av retningslinjer, regelverk, avvikssystem, risikoanalyse og erfaringsdeling.

«Alle ansatte i Stavanger-skolen skal gjennomføre e-læring om vold og trusler som ligger i de ansattes kompetansemodul. Rektor har ansvaret med å sikre at alle ansatte har gjennomført opplæringen», heter det i svaret fra kommunedirektøren.

Direktøren skriver at det er videre plan om at alle ansatte i skolene i løpet av august skal gjennomgå et tre-timers webinar. «I tillegg vil det bli gitt tilbud til cirka 300 ansatte om et 2-dagers grunnopplæringskurs med teori, praktisk håndtering og trening. Alle skolene vil ha deltakere på kursene.»

50 ansatte som jobber tettest på problemstillingene ute i skolene skal også gis et utvidet kurs. Dette kurset skreddersys for den/de aktuelle ansatte, skriver kommunen.

Den planlagte opplæringen finansieres i 2023 over den sentrale skolerammen.

Powered by Labrador CMS