buss ntb

Elevers mulige trussel mot lærer og medelever er alvorlig

Debatt: Skolehverdagen oppleves stadig mer utrygg for lærere og elever.

Publisert Sist oppdatert

Nyere undersøkelser kan tyde på at ungdommer blir mer og mer voldelige, og nylig skjedde en voldsepisode som involverte en 14 år gammel skoleelev. Eleven endte som drapsmann.

Episoden, som fant sted på en buss i Bærum 22. desember, fremstår alvorlig slik den presenteres i aviser. At en ung gutt bærer våpen og bruker det på offentlig sted, er urovekkende. Skolen er også et offentlig sted. Guttens forsvarer gjør et poeng av at han ikke hadde med seg kniv på skolen. Dette er ikke betryggende. Er det bare 14-åringens ord vi har her? Er guttens ord å stole på? Har han tidligere truet med eller utøvd vold på skolen?

Skoler har i dag liten myndighet til å sjekke elever for våpen. Det gjør ansatte og elever svært sårbare. En elev som bærer kniv på skolen, kan være en trussel for lærere og medelever. Resultatet er usikkerhet for alle i skolemiljøet. Saken det vises til ovenfor, er politianmeldt. Guttens forsvarer Bache-Wiig argumenterer i Aftenposten 23.12. for å snakke bort drapsforsettet, fordi

  • han opplevde det å bli tatt bilder av som så truende at han knivstakk fotografen
  • han mente ikke å drepe da han knivstakk mannen
  • det var tilfeldig at han hadde kniv med seg på bussen
  • han har ikke med seg kniv på skolen

Kan konflikter 14-åringen opplever, også på skolen, forårsake at vold kan skje? En slik utrygghet skaper uholdbare situasjoner for både lærere og elever. Taushetsplikt gjør at lærere ikke får vite om potensielt farlige elever. Skolen mangler også hjemmel for å utestenge en elev begrunnet i kriminell handling begått utenfor skolen.

Utfordringen blir hvordan eleven fremdeles skal få sin rett til fortsatt skoletilbud vektet mot retten lærere har til et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Skal vi igjen åpne for spesialopplegg utenfor hjemskolen for elever uten impulskontroll?

Skoleeier har en utfordring når retten til en voldelig elevs skolegang, hjemlet i opplæringsloven, vektes opp mot lærers rett til en trygt og sikkert arbeidsmiljø jfr. arbeidsmiljølovens paragraf 4.3.4. Arbeidstilsynet kan erfaringsmessig være en sentral støtte i dette spørsmålet.

 

Powered by Labrador CMS