Skoleansatte i Bergen som blir utsatt for vold skal få psykologhjelp

Det har Bergens politikere bestemt. I tillegg ansetter kommunen flere miljøarbeidere og ser på rutinene for anmeldelse.

Publisert Sist oppdatert

I 2022 ble det rapportert inn 3371 hendelser, i fjor hadde tallet steget til 5199 volds- og trusselhendelser i skolene i Bergen. Siden 2019 år er økningen i innrapporterte voldshendelser på nesten 200 prosent. 

Nå er det bestemt at skoleansatte som opplever vold og alvorlige trusler på jobb skal få tilbud om oppfølging av psykolog. 

 – I sammenheng med voldsepisoder er den psykologiske oppfølgingen av ansatte i etterkant essensiell. Kartlegging har vist at det er behov for en beredskapsavtale der arbeidsgiver kan henvende seg direkte til ansatte. Dette er en ordning som vil gjelde hele kommunen, og er ikke forvaltet av byrådsavdeling for barnehage og skole men av HR konsern under byrådsavdeling for finans, sier byråd for barnehage og skole i Bergen, Daniel Hägglund (Frp). 

– Er dette en permanent ordning?

– Dette er en rammeavtale som vil måtte fornyes.

– Hvor mye har dere satt av i året til dette?

– Kostnadsrammen er satt til en halv million, i tillegg vil den enkelte enhet selv betale for bruken av tjenesten, sier Hägglund. 

Utdanningsnytt skrev i høst om bergenslærer Geir Lien som sa at det å få oppfølging etter en voldhendelse, var avgjørende for at han klarte å gå tilbake til klasserommet. 

Leder i Utdanningsforbundet i Bergen, Bente Myrtveit, mener det er bra at kommunen ønsker å ivareta ansatte når uhellet er ute. Men, hun peker på et problem: 

– Problemet er at det ikke er nok psykologer, sånn at når man trenger hjelp raskt får man ikke alltid det. Men det skal være en selvfølge at en som er utsatt for vold på jobb får rask og god oppfølging, sier Myrtveit.

Flinkere til å melde

Da oppvekstpolitikerne i Bergen møttes tidligere denne uken stod vold og trusler i skolen på sakskartet. De gikk gjennom hvilke tiltak som er iverksatt og så på tallene for antallet avviksmeldinger. 

Hvis en går tilbake til 2019 var tallet på avviksmeldinger på vold- og trusler i Bergen 1764. I fjor hadde tallet steget til 5199.

I sakspapirene heter det at økningen i antall avvik må ses i sammenheng med at flere har blitt kurset i hvordan og hva som skal meldes. Men man er samtidig urolig for at tallene er så høye. Det er også UDF-lederen: 

– Læreren har blitt flinkere til å melde avvik, men antallet hendelser er nok også stigende. Dette er dypt fortvilende og det at vi ikke vet helt hvordan vi skal få bukt med det er også ugreit, sier Myrtveit.

Nye rutiner for anmeldelser

Et av tiltakene som iverksettes er å etablere nye retningslinjer for anmeldelser av vold og trusler. 

– Vi har allerede i dag en intern prosedyre i Bergen kommune for hvordan hendelser skal håndteres, og hva som skal anmeldes. Fullmakten til å anmelde ligger på nåværende tidpunkt hos kommunaldirektøren, men vi jobber med en ny prosedyre hvor denne fullmakten skal ligge hos rektor, i tråd med byrådets plattform. Arbeidet med vold og trusler er høyt prioritert av byrådet, og dette er et av flere tiltak vi ser på, sier skolebyråd Daniel Hägglund. 

– Både vold og trusler øker. Hvordan skal dere få snudd dette?

– Vold og trusler er et komplekst problem, som må adresseres med flere tilnærminger. Som nevnt vil vi at rektor skal få fullmakt til å anmelde grove tilfeller, og satsningen på miljøarbeidere inngår også i dette. Dette vil være dedikerte fagfolk som jobber forebyggende med skolemiljøet.

Flere miljøarbeidere

I tillegg til psykologtiltaket har også byrådet lagt inn en satsing på flere miljøarbeidere i årets budsjett. 8 millioner ligger i potten og ansettelsene skal skje denne våren. 

– Etat for skole er i gang med fordeling av tiltaket til ulike skoler i Bergen. Det eksakte antallet er foreløpig uklart, men det kan bli opp til 11 skoler som får ressurser til dette. For fremtiden så vil vi vurdere dette opp mot budsjettet for 2025, forteller Daniel Hägglund. 

I tillegg jobber byrådsavdelingen for barnehage og skole sammen med etatene for å styrke kompetansen rundt forebygging, håndtering og oppfølging i sammenheng med slike hendelser.

– Det skal være trygt å jobbe i skolen. Samtidig er det viktig for meg å understreke at grenseoverskridende atferd ikke bare forebygges i skolen. Det handler også om å nå unge på de andre arenaene de er på. For hele byrådet er det en prioritert å koordinere arbeidet mellom skole, sosiale tjenester, frivillighet og politi for å nå ungdommer på de arenaene de er, sier sier Daniel Hägglund.

Tatt på alvor

Leder av Utdanningsforbundet Bergen, Bente Myrtveit, sier hun er fornøyd med at arbeidsgiver forsøker å få bukt med problemene rundt vold og trusler i skolen.

– I utgangspunktet synes jeg kommunene tar dette på alvor og forsøker å finne løsninger for å få ned voldstallene, sier hun.

– Dette er jo ikke et lokalt problem i Bergen, det er slik overalt i Norge og i store deler av land vi bruker å sammenligne oss med. Hadde vi visst hva som skulle til for å få bukt med vold og trusler i skolen hadde det vært fint. 

 

Powered by Labrador CMS