– Det er en økende grad av vold og trusler mot lærere i Tromsø-skolen, sier leder av Utdanningsforbundet i Tromsø, Rune Bakkejord. Foto: Tom-Egil Jensen

Mer vold og trusler mot lærere i Tromsøskolen

30 prosent av Tromsø-lærerne er blitt fysisk angrepet av elever, viser en fersk undersøkelse.

Publisert

330 lærere i Tromsø-skolen har svart på hva de opplever av vold og trusler, i en undersøkelse i regi av Utdanningsforbundet Tromsø. 

Undersøkelsen viser at volden øker, skriver iTromsø. 30 prosent svarer at de er blitt fysisk angrepet eller vært innblandet i en voldsepisode i løpet de siste tolv månedene. 40 prosent sier de er blit truet eller krenket av en elev. 

– Vår undersøkelse bekrefter at det er en økende grad av vold og trusler mot lærere i tromsøskolen. Hendelsene er mer alvorlige enn tidligere og involverer stadig yngre elever, sier leder av Utdanningsforbundet i Tromsø, Rune Bakkejord, til avisen. 

 

Størst problem i barneskolen

I 2017 kartla Respons Analyse lærernes arbeidsmiljø på vegne av Utdanningsforbundet. 977 lærere svarte på undersøkelen som avdekket et stort omfang av vold, trusler og trakassering. 

Undersøkelsen viser at det er i barneskolen at det er tøffest: Her forteller 35 prosent av lærerne i undersøkelsen at de har vært utsatt for vold det siste året, mot syv på ungdomstrinnet og bare en prosent på videregående. Totalen er på 19 prosent. I 99 prosent av tilfellene er det enkeltelever som står for volden.

27 prosent mente at volden de var utsatt for, var svært alvorlig eller ganske alvorlig. Fire prosent av lærerne i undersøkelsen fortalte at de var utsatt for vold fem eller flere ganger det siste året.

Siden har arbeidstilsynet gransket forholdene rundt vold og trusler ved 93 barne- og ungdomsskoler på Østlandet. Ifølge NRK fant Arbeidstilsynet at ni av ti skoler ikke har gode nok rutiner for å forebygge vold og trusler. 

 

– Kjenner ikke sine rettigheter

I januar fortalte Utdanning om en miljøterapeut i Stavanger og hennes kamp for erstatning etter at hun er blitt uføretrygdet som et resultat av vold fra en elev. Kvinnen ble sparket i kne-området da hun forsøkte å få kontroll på en utagerende elev. Sparket førte til blodpropp i beinet som etter hvert løsnet, fulgte blodbanen via hjertet til hjernen og utløste et hjerneslag.

Ifølge advokat Carl Gunnar Sandvold vet ikke lærere hva slags erstatning de kan ha krav på hvis de blir utsatt for vold fra elever.

– Selv om det tilsynelatende er en bagatellmessig skade, må en melde det videre, sier Sandvold.

– Skoleleder er dessuten forpliktet til å melde til NAV hvis det er en sak som kan utløse krav. Rektorer bør ha elementær kunnskap om personskadeerstatning gjennom forsikring, NAV og hovedtariffavtalen, sier han. 

Powered by Labrador CMS