På Sola har de ventelister for å mekke på flymotorer

Du må ha over 5 i snitt for å komme inn på flyfag på Sola videregående.

Publisert Sist oppdatert

Rogalandsskolen har mange søkere til flyfag. Håpefulle elever på venteliste trenger gode karakter for å slippe inn i hangaren. Med motiverte elever er det få som dropper ut.

– I år lå karaktersnittet på cirka 5,1 for å komme inn på vg2 flyfag, sier Kjell Eivind Forsmo, avdelingsleder for flyfag ved Sola videregående til Yrke.

Kjell Eivind Forsmo

Ifølge tall fra Rogaland fylkeskommune, som koordinerer opptaket til flyfag for alle de fire skolene med disse landslinjene, var det 89 søkere som hadde vg2 flyfag som første prioritet skoleåret 22/23. Antallet studieplasser for vg2 flyfag på Sola er 36.

Det høye karaktersnittet bidrar til at elevene her er motiverte for studiene.

– Svært få dropper ut. I fjor hadde vi kun én som valgte å slutte etter vg2, sier Forsmo.

Lite miljø

Skoleplasser flyfag

Sola 72 (36 + 36)

Bodø 72 (36 + 36)

Skedsmo 72 (36 + 36)

Bardufoss 48 (24 + 24)

KILDE: SKOLENE

Flyfagelevene på Sola har undervisning to steder. Fellesfagene har de på hovedskolen. Programfagene tas i en mindre filial i en flyhangar ved Stavanger lufthavn. Undervisningen i denne filialen foregår i et nybygg fra 2012. Siden de 72 flyfagelevene på vg2 og vg3 har denne filialen for seg selv, har de et lite og intimt læringsmiljø. Det tror Forsmo er en av forklaringene på hvorfor elevene trives.

– Jeg tror en liten skole gir et bedre og tryggere læringsmiljø enn de store skolene, sier han.

14 lærerstillinger, der en for tida er ubesatt, på 72 elever, gir god lærerdekning. Hver lærer har kun seks elever når de underviser i praksis.

Martin Fjogstad fra Klepp.

Avdelingslederen er stort sett fornøyd med fasilitetene han rår over, ikke minst nybygget. Skulle han ønsket seg noe mer, var det å få nytt og moderne utstyr som elevene kan jobbe med. Øverst på ønskelista står det: nytt fly og ny vedlikeholdssimulator.

– Det nyeste flyet vårt er fra 90-tallet. Vi skulle også hatt en simulator til å simulere moderne vedlikehold, sier han.

Men han presiserer at gammelt fly og eldre simulator ikke går utover opplæringen. Skolen må oppfylle strenge rutinekrav satt av det europeiske luftfartstilsynet EASA, som er del av EU-lovgivningen. Derfor kontrolleres skolen hvert år med besøk fra Luftfartstilsynet i Bodø.

Godt miljø

Filialen i flyhangaren, som skolen deler med Flyhistorisk museum på Sola, har undervisningsrom, kontor, garderobe og pauserom i 2. etasje. 1. etasje domineres av hangaren, der det står tre fly og et helikopter. Etter en runde mellom flyene er inntrykket at disse elevene er fornøyde med studievalget. Blide elever og lærere viser oss rundt.

– Jeg leste intervju med folk som gikk på flyfag, før jeg søkte selv. Jeg fikk inntrykk av at det var godt miljø her, sier Thomas Skjervik Pettersen fra Sandnes, som er vg3-elev i flytekniske fag.

Antall søkere 1. ønske vg2 flyfag skoleåret 22/23:

Sola 89

Bodø 58

Skedsmo 99

Bardufoss 34

KILDE: ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Flyfagelevene på Sola har tre fly og et helikopter i skolens hangar som de kan mekke på.

Landslinjer

Utenom Sola videregående tilbyr også Bardufoss videregående, Bodø videregående og Skedsmo videregående flyfag. Siden dette er landslinjer, tar skolene imot elever fra hele Norge. På Sola dominerer vest- og sørlendingene. Lyden av stemmer rundt om i hangaren på Sola bekrefter at i år er omtrent halvparten rogalendinger.

Flyfag på Sola holder til i en hangar de deler med Flyhistorisk museum. Skolens moderne tilbygg er fra 2012.

Avdelingsleder Jon-Tore Henriksen på Bodø videregående anslår at andelen elever fra andre fylker ligger rundt 50 prosent. På Bardufoss er dette enda høyere. Pedagogisk leder på denne skolen, Ednar Olsen, opplyser at andelen fra andre fylker enn Troms og Finnmark ligger rundt 60 prosent for vg2 og 80 prosent for vg3.

Grunnlaget for å søke opptak til vg2 flyfag er enten vg1 elektro og datateknologi, eller vg1 TIF.

– Antallet søkere økte etter at elever fra TIF også kunne søke, sier Forsmo.

På vg2 tar elevene felles flyfag, og yrkesfaglige valgfag i enten avionikk eller flymekaniske fag. På vg3 velger elevene mellom programområdene vg3 avionikerfaget eller vg3 flytekniske fag.

Avionikk tar for seg flyets elektriske, elektroniske og digitale flysystem. Flytekniske fag tar for seg det mekaniske som blant annet flyskrog og flymotor.

– Avionikk er i vekst. Det blir stadig mer avionikkutstyr i flyene, sier Fors-mo som selv underviste i avionikk før han gikk over i administrativ stilling.

Pensum er likt for de fire skolene, og også likt som ved tilsvarende skoler i utlandet. Elevene må oppfylle kravene som settes av EASA for å få «Aircraft Maintenance Licence».

Tre år

Flyfag skiller seg fra de fleste andre yrkesfaglige retninger ved å ha tre år i stedet for to år på skole, før de to avsluttende årene som lærling i bedrift. Dette skyldes blant annet stort pensum.

Elevene som fullfører vg3, får læreplass over hele landet. Antallet læreplasser rundt Stavanger lufthavn på Sola varierer med opp- og nedkonjunkturer. I år tilbys det 21 lærlingplasser her. Siden Sola videregående skole uteksaminerer 36 elever, betyr det at mange må få læreplass et annet sted i landet.

– Flybransjen er generelt flink til å rekruttere lærlinger. Elevene søker læreplass over hele landet. Det er også slik at læreplasser her på Sola kan gis til elever fra en av de andre skolene, sier Forsmo.

– Drømmen min var å komme inn på flyfag. Jeg vil jobbe sivilt, gjerne med helikoptre, sier Kevin Lenski fra Bryne.

Mens elever som har kommet til Sola fra et annet fylke, kan ønske seg læreplass nærmere hjemmet, kan andre ha motsatt ønske.

– Jeg ønsker meg læreplass på Gardermoen, enten hos SAS eller Norwegian. Jeg har lyst til å komme meg litt bort fra Vestlandet og prøve noe nytt, sier egersunderen Sondre Talgø Olsen.

Noe annet Forsmo mener skiller flyfaget fra andre yrkesfag, er vektleggingen av sikkerhet.

– Dette er en konservativ bransje. Alt skal være 100 prosent sikkert. Alle er pålagt å følge prosedyrene for vedlikehold av flyene. Derfor underviser vi i et fag som heter «menneskelige faktorer». Det er for å understreke viktigheten av sikkerhet, sier Forsmo.

Mange muligheter

Det er ikke alle som velger seg en læreplass i flybransjen. Forsmo ser at elevene hans også rekrutteres til industri og oljenæring. Blant annet er flyfagelevene aktuelle for å drifte ROV-er (remote operated vehicles), som er mye brukt offshore.

Jean De Lima Rodrigues har en enkel forklaring på hvorfor han valgte flyfag. – Dette var det mest interessante faget, sier han.

– Jeg ser at flere som tar flyfag fortsetter med forkurs til ingeniørfag. Jeg vil anbefale flere å ta yrkesfag før ingeniørstudier. Da lærer man faget praktisk før man skal lære det teoretisk, sier Forsmo.

Noen sikter enda høyere enn ingeniørstudier.

– Jeg går på flyfag for å bli kjent med flyene. Etter fagbrevet er planen å videreutdanne meg til å bli pilot, sier Kristian Lima Gunnarson fra Karmøy.


Powered by Labrador CMS