Åge Hvitstein.

Tidligere eksamen i 2025:
– Det kan ikke være sånn at vi tilpasser skolen til russetiden

Det blir tidligere eksamener i videregående neste år. – Jeg kommer til å slite med å gjøre elevene mine klare til eksamen med færre timer å undervise på, sier lærer Åge Hvitstein.

Publisert

 Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) ønsker at alle eksamener holdes før 17. mai fra og med 2026. 

– Mitt inntrykk er at det kan være mulig å få til på en måte som gjør at elevene fortsatt lærer det de skal, og kanskje til og med får bedre sammenheng i læringen, sa Nordtun til Nettavisen i mai.

Denne uka ble det kjent at Utdanningsdirektoratet allerede fra neste vår flytter flere eksamener til tidligere på våren.

Ifølge eksamensplanen skal flere språkfageksamener avholdes før den store maidagen.

  • Den landsdekkende skriftlige norskeksamenen i hovedmål holdes 16. mai.
  • Eksamen i norsk sidemål holdes 15. mai.
  • Dessuten skal eksamen i en rekke samiske språk og de aller fleste fremmedspråk-eksamener som kinesisk, fransk og tegnspråk avholdes mellom 12. og 16. mai.

– Uheldig signal 

Noe av bakgrunnen fra regjeringshold er et ønske om at russefeiringen i større grad skal komme etter eksamen. Tanken er at eksamener kan flyttes litt tidligere, mens russefeiringen flyttes noe senere.

– Dette er å tilpasse skolens innhold til russetiden, og det sender et svært uheldig signal, sier Åge Hvitstein som er lektor ved Sandefjord videregående skole.

Han er svært kritisk til at flere eksamener skal holdes før 17. mai.

– Jeg er sterkt bekymret for hva det gjør med respekten for eksamen, fag og læring, at de nå endrer skolens innhold for å tilpasse seg et privat arrangement, som jo russefeiringen er, sier han.

Hvitstein forteller at lærerne allerede har mer enn nok med å få gitt elevene de timene de har krav på for å gjøre dem klare for eksamen.

– Slik det er nå, går det akkurat. Ved å flytte eksamen fram blir det færre timer på elevene før eksamen. Det er ikke mulig å putte inn flere timer enn det allerede er. Jeg kommer til å slite med å gjøre elevene mine klare til eksamen med færre timer å undervise på, sier han.

Også i Utdanningsforbundet er de skeptiske til endringene.

– Vi trenger både å gjøre russefeiringen mer inkluderende og sikre at eksamen og eksamensforberedelser prioriteres. Vi frykter at denne endringen gjør ingen av delene, sier sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Thomas Nordgård. 

– Svært bekymret

Åge Hvitstein sier han har snakket med flere kollegaer som er bekymret.

– De som skal få kabalen til å gå opp med timeplaner på skolen hos oss forteller at de er svært bekymret for hvordan de skal få det til neste år med tidligere eksamen, sier Hvitstein.

En annen bekymring han har er at perioden etter eksamen blir utvidet.

– Det skal være fag og læring også etter eksamen er ferdig, men det er en kjensgjerning at det er vanskeligere å holde elevene motivert i den perioden.

Han sier han har respekt for at regjeringen ønsker å gjøre noe med russetiden.

– Men å fremskynde eksamen er ikke løsningen.

– Hva mener du bør gjøres?

– Først og fremst kan det ikke være sånn at vi tilpasser skolen til russetiden. Så vil det være en større debatt hvordan man kan gjøre noe, for eksempel om man skal flytte flere timer inn i VG1 og VG2. Da kan man eventuelt ha noe færre timer i VG3 og være ferdig tidligere. Men dette er en mye større debatt hvor det må gjøres grundige vurderinger. Løsningen må være noe som ivaretar elevenes læring og timetall, og det gjør ikke dette, sier Hvitstein.

Han viser til hvordan alle i skoledebatten gjerne snakker om hvor opptatt de er av elevenes læring.

– Mens dette er oppskriften på det motsatte. Eksamen betyr også mye for elevene. Nå får de et dårligere utgangspunkt og vil merke at de er dårligere forberedt, sier han.

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS