pcer data digitalisering illustrasjonsfoto

Teknologiselskapene bør ikke få fortsette å dominere elevenes hverdag

Debatt: IKT-bransjens kyniske forretningsmetoder har fått prege digitaliseringen av skolen.

Publisert

«Jeg hadde foreldre med høyere utdannelse. Likevel, da jeg gikk på skolen på 70-tallet, så gikk ikke jeg på skolen for å lære, men for å møte vennene mine», sa en eldre kollega til meg. «Akkurat det har nok ikke forandret seg», la hun til. 

Vilkårene for å knytte relasjoner barn og unge i mellom har imidlertid endret seg de siste to tiårene. Dagens generasjon voksne har latt teknologiselskapene få forme barn og unges oppvekst på godt og vondt, men mest på vondt. 

I strid med sunn fornuft har IKT-bransjens kyniske forretningsmetoder fått prege digitaliseringen av skolen. Avhengighetsskapende og for konsentrasjon om skolearbeid ødeleggende teknologi har fått definere hva som skulle gjøre barn og unge «livsdyktige» og «livsmestrende» for fremtiden. 

De voksne har latt teknologiselskap ta fra barn og unge felleskap blant jevnaldrende i det virkelige liv, IRL, som de er så avhengige av for individuell vekst som mennesker. De med makt i skolesektoren har latt teknologiselskapene frata barn og unge det forpliktende sosiale og faglige felleskapet i tiden de er på skolen. 

Voksne må hjelpe barn og unge å få tilbake en skole der elever i fravær av relasjonsødeleggende, digital teknologi kan kommunisere ansikt til ansikt, ved blikk og kroppsspråk, i klasserom, ganger, oppholdsrom og skolegårder. 

Skolen må igjen bli et sted der elever ved kommunikasjon i «virkelig» virkelighet kan bli i stand til å finne ut hvem blant de jevnaldrende de kan bli venner med og bli forelsket i. Elever må igjen ved blikkontakt og kroppsspråk bli i stand til å finne ut av hvem de misliker, hvem det er best å holde seg på avstand fra, og de må kunne finne ut hvem de respekterer og hvem de er likegyldige til. 

En digitalt dominert skolevirkelighet gir lærere lite oversikt over elevenes sosiale virkelighet. Skolen må igjen bli et sted der en observant lærer kan legge merke til hvilke elever som strever med å finne seg til rette i og finne venner i et av læreren allerede etablert kollektiv av jevnaldrende. Skolen må igjen bli et sted der ikke det meste av kommunikasjon mellom jevnaldrende skjer også på skolen i digitale, uoversiktlige, sosiale medier uten voksne til stede, der destruktiv atferd får spre seg. 

IKT-bransjen kan ikke få fortsette å tjene penger på skjøre barnesinn uten å bli tilstrekkelig kontrollert og regulert av ansvarlige politikere.

Powered by Labrador CMS