Forsker advarer: Danske skoler må bli bedre på å håndtere voldsofre

Skolene må bli bedre til å ta hånd om ofrene for psykisk eller fysisk vold, mener forskeren bak en ny dansk rapport.

Publisert

Elever og ansatte som blir utsatt for vold i skoletiden, får ikke nok hjelp, er en av konklusjonene i et nytt forskningsprosjekt basert på 25 intervjuer med ofre for skolevold, deres pårørende og andre involverte. Saken er omtalt i folkeskolen.dk.

Når lærere blir utsatt for vold fra elever, opplever de ofte at skolens ledelse ser saken som avsluttet når episoden er registrert i systemet. Men ofte står lærerne alene igjen med ubearbeidede traumer. Det kommer fram i rapporten «Stop skolevold», som er finansiert av Offerfonden, et regjeringsopprettet fond som jobber for å styrke kunnskapen om ofre for forbrytelser.

– Jeg er ikke overrasket over at det er fysisk og psykisk vold i skolen, men jeg er overrasket over skolens manglende handling etterpå, sier Claus Drejer. Han er selvstendig forsker og ph.d. i samfunnsvitenskap og står bak rapporten.

Når det gjelder elever som rammes, ender det i flere tilfeller med skolebytte fordi barnet og familien ikke får hjelp til å håndtere utfordringene med å komme tilbake til skolen.

En undersøkelse som ble gjort blant skoleledere i Norge i 2023, utført av Utdanningsforbundet, viser at rektorer mener arbeidsgiver svikter i arbeidet med forebygging av vold og trusler. Tall Utdanningsnytt har samlet inn viser at det i fjor kom inn over 26 000 avviksmeldinger om vold og trusler i skolene i Norges tjue største kommunene. Det er en økning på 30 prosent fra året før.

– Store psykiske konsekvenser

Drejer forteller til folkeskolen.dk hvordan en av dem som har svart på undersøkelsen, en ansatt i barneskolen, selv måtte finne og betale for psykologhjelp.

– Hun var både påvirket av at barn ble krenket og av at hun selv ble krenket. Grensene hennes ble konstant flyttet, og til slutt måtte hun si opp, sier Drejer.

De fleste som jobber i skolen som blir utsatt for vold, blir ikke like alvorlig påvirket av utagerende eller truende elever.

– Men hvis episodene er spesielt voldsomme eller varer over lengre tid, kan det få store psykiske konsekvenser, forteller psykolog og ph.d. Lars Peter Sønderbo Andersen. Han er seniorforsker ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Regionshospitalet Gødstrup.

I mange år har han forsket på psykisk arbeidsmiljø, kartlagt vold på arbeidsplassen og hatt mange lærere og sykepleiere i terapi etter voldelige episoder på jobben.

– Engstelse og søvnbesvær kan bli en permanent tilstand. Noen kan få bekymringstanker om at hendelsen kan gjenta seg, de kan få mareritt, bli mer på vakt og skvette av den minste lyd, og da snakker vi om en traumereaksjon som ligner PTSD, sier han.

Foreldre må bli hjemme

Ifølge Danmark Lærerforening (DLF) stiller de fleste skoler psykologhjelp til rådighet, men hvis skolen ikke har et tilbud, får medlemmer tilbud om fire timer hos en psykolog.

– Skolene må bli bedre til å utarbeide pedagogiske og sosiale handlingsplaner, slik at de kan ta hånd om både lærerne og elevene som har vært utsatt for vold i skolen, samt deres foreldre. For hvis barnet mister lysten til å gå på skolen, går det typisk utover minst en av foreldrene, som må bli hjemme i stedet for å gå på jobb, sier Dreyer.

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS