Slik blir det gøy å lære barna om steiner

7-åringene og elevene på videregående lærte om de samme bergartene. Ett år etter husket de minste kunnskapen best, viser studie.

Studien lærte oss at «less is more». Jo mer du fokuserer på kjernebegrepene og bruker tid på dem, jo mer klarer barna å anvende, sier geolog, forsker og leder Merethe Frøyland ved Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo.

Denne artikkelen er også publisert i Første steg nr.1/2017

Hun fortalte om sine erfaringer på Barnehageforum sin store konferanse for 450 barnehagefolk i november.

 

Konkrete verktøy

Elevene på videregående fikk en innføring i mange begreper og navn og hadde fokus på å memorere (huske) geologiske begreper. De så også på ulike steinsorter. Ett år etter husket de mange geologiske begreper, men de klarte ikke å bruke kunnskapen. Barnehagebarna fikk konkrete verktøy til å sortere steinene i grupper og til å lese steinenes historie.

– Et år etter klarte 7-åringene på 2. trinn å sortere fem ulike steiner i de tre hovedgruppene, noe de videregående elevene ikke klarte, forteller Frøyland.

– Da vi gjorde det samme i barnehagen gikk vi fra å lære barna navn på stein, til mønstre og historier og fra å lære dem fakta til å observere steinene, påpeker forskeren. Og oppskriften? Den får du her.

 

 

Lærte med mønster

Geolog Merethe Frøyland brukte striper, prikker og lag for å lære barna å skille steinene i tre hovedgrupper.

De magmatiske steinene er prikkete, de metamorfe er stripete og de sed-imentære er lag på lag med fossiler.

– Jeg hadde lyst å gå fra å lære bort navn til å fortelle historier, sier geologen. Hun mener det å lære barna om steiner passer inn i ny rammeplan for barnehager.

– Opplegget er voksenstyrt. Det er likevel masse rom for barns medvirkning, mener forskeren.

De voksne må være lydhøre for barnas forslag og gi dem mulighet til å veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter. De opplevde at barna lekte lavaleken ute og lærte de mindre barna om prikkete steiner.

– Å lære om steiner stimulerer også barns undring og evne til å stille spørsmål, mener geologen.

 

Slik gjør du det

 

 

Powered by Labrador CMS