Barnehage i Argentina

Dette er en barnehage utenom det vanlige i Argentina

I barnehagen til Facu (2) gjør alle ansatte alt, fra bleieskift til å skrive i barnas loggbøker. Det er ikke vanlig i Argentina.

Publisert Sist oppdatert

Her hos oss har vi flat struktur, og alle gjør alt, forteller Valeria, en av de to styrerne i Sara Jardín Maternal, en barnehage midt i millionbyen Buenos Aires i Argentina. Både styrere, barnehagelærere, assistenter og kjøkkenhjelpen skifter bleier, planlegger aktiviteter, har foreldrekontakt, skriver i barnas loggbøker, rydder og spiser med barna.

Like viktige oppgaver

Barnehagelærer Soledad forteller at barna blir godt kjent med alle ansatte når de deler på alle oppgavene i barnehagen

− For oss er det like viktig å hjelpe et barn med å sove som å planlegge et kunstprosjekt, understreker styreren, som er i ferd med å pakke sammen musikkanlegget etter en aktivitet. Cinthia, kjøkken- og rengjøringshjelpen, tar en prat med Facu (2), mens hun vasker opp etter ettermiddagssnacksen, den såkalte meriandaen.

Barnehagen er for barn fra 45 dager til 2 år og har 13 ansatte; ti barnehagelærere, to styrere og én kjøkken- og rengjøringshjelp.

− Vi bytter på alle arbeidsoppgaver, også når det gjelder å følge opp barn og foreldre, forteller barnehagelærer Soledad. Derfor kjenner barna og de ansatte hverandre godt. Driften av barnehagen og de administrative oppgavene tar styrerne seg av.

En annerledes barnehage

Sara Jardín skiller seg ut fra de fleste barnehager for småbarn, såkalte jardines maternales, i Buenos Aires. Mange av disse barnehagene fungerer ofte som oppbevaringsplass og lekerom uten noen form for pedagogisk plattform. Ifølge styreren i Sara Jardín drives mange barnehager i Buenos Aires fortsatt svært tradisjonelt, med klare skillelinjer mellom hva barnehagelærerne skal gjøre, og hva assistentene skal gjøre. Planlegging og foreldrekontakt er forbeholdt barnehagelæreren, mens assistenten tar seg av måltider, bleieskift og påkledning.

Mens de andre ansatte vekker barna etter siestaen, setter styrer Valeria fram melk og yoghurt. Foto: Sissel Drag

Stor gjennomtrekk

− I mange barnehager tar styreren liten del i lek og samvær med barna. Belastningen på assistentene er betydelig, og det er stor gjennomtrekk, fortsetter Valeria. I hennes barnehage er de opptatt av å ha et stabilt team, og tilbyr alle ansatte en hederlig lønn og minst mulig overbelastning ved å dele på oppgavene.

Alle ansatte skal også skrive i barnas loggbøker, der de ansatte fører inn observasjoner om barnets utvikling; nye ord, nye motoriske ferdigheter og endringer i sosial atferd.

− Barna blir sett med ulike blikk. På den måten får vi et mer helhetlig bilde av utviklingen deres, forteller Valeria.

ARGENTINA

Ulike yrkesgrupper: Styrer, barnehagelærere, assistenter/lærerstudenter, kjøkken- og rengjøringshjelp. Barnehager som tilhører grunnskoler, har også musikklærere, gymlærere, omsorgsarbeidere, kokk, kjøkkenassistenter, sekretærer og vaktmester.

Utdanning: Barnehagelærer: 4–5-årig lærerutdanning fra høgskole. Assistent: er under utdanning.

Månedslønn: Barnehagelærer: 15 000 argentinske pesos (5000 NOK). Assistent: 12 000 pesos, (4200 NOK). Kjøkken- og rengjøringshjelp: 15 000 pesos (8 timers arbeidsdag). Varierer mye mellom provinser og barnehager.

Antall voksne per barn: I Sara Jardín er det 1:5 for de minste barna (0–2) og 1:6 for de større barna (fra 2 år), som er anbefalt voksentetthet for barn 0–3 år i Buenos Aires.

Antall barnehagelærere: Varierer og lite regulert. I Sara Jardín er det 70 prosent barnehagelærere.

Soverutiner: Barna sover på matter på avdelingen, som gjøres om til sovesal når det er siesta. De minste sover

i babystol.

Arbeidstid: Lærere og assistentene: 5-timers-dag, morgen 9.15–14.00 eller ettermiddag 13.00–18.15. Kjøkken- og rengjøringshjelp: 9.30–17.30.

Åpningstid: 08.00–18.15.

Kilder: Decreto 4340/90 (argentinsk lovverk); Ademys, fagforening for lærere i barnehage og grunnskole; Valeria, styrer ved Sara Jardin

Powered by Labrador CMS