– Vi skal ikke avbryte leken for å lære barna noe. Som tilstedeværende voksne tilfører vi læring naturlig i ulike situasjoner med barn som medspillere, sier pedagogisk leder Henriette Oliversen som gjerne leker brannstasjon med Håkon Kristiansen Johnsen (t.v.) og Jonathan Øyan Nylende i Hvitveisen barnehage på Hamar. FOTO: Line Fredheim Storvik
– Vi skal ikke avbryte leken for å lære barna noe. Som tilstedeværende voksne tilfører vi læring naturlig i ulike situasjoner med barn som medspillere, sier pedagogisk leder Henriette Oliversen som gjerne leker brannstasjon med Håkon Kristiansen Johnsen (t.v.) og Jonathan Øyan Nylende i Hvitveisen barnehage på Hamar. FOTO: Line Fredheim Storvik

Norske barnehager: Hvordan står det til når vi ser ut i verden?

Mens barnehagelærer Henriette Oliversen på Hamar tar med Håkon og Jonatan ut så ofte som mulig, får de 25 barna i leiligheten til barnehagelærer Luisa Yausmaris på Cuba aldri gå ut.

 

Denne reportasjen er også publisert i Første steg nummer 3 2017.

Norge

•    Utdanning: 3-årig bachelor på universitet/høgskole

•    Månedslønn: 40.240 NOK.*, på lønnstoppen etter 16 år i yrket.

•    Arbeidstid: 33,5 timer i uka bundet i barnehagen og 4 timer planleggingstid.

•    Ferie: 5 uker

•    Åpningstid: Varierer, men fleste fra 07.00–17.00.

•    Antall barn per voksen: 1:3 for barn under 3 år og 1:6 over 3 år. Betyr 9 barn og 3 voksne (minst 1 barnehagelærer) og 18 barn og 3 voksne (minst 1 ped.leder).

•    private VS. offentlige: 47 prosent private og 53 prosent offentlige barnehager.

•    Foreldrebetaling: Maks 2730 NOK per måned – pluss kost.

•    Andelen barn i barnehage: 90 prosent av norske barn går i barnehage.

•    Aldersgrense oppstart: Fleste starter mellom 10–12 måneder. 

•    rammeplan: Ja, oppdatert i 2017. Rammeplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av det de gjør i barnehagen. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

 * Varierer noe. Kilde: SSB

Hvordan står det til med norske barnehager når vi snur oss rundt og ser ut i verden? Hvordan er barnehagelærerens hverdag? Hva slags syn har de på lek og læring? Og hva er barnehagens viktigste oppgaver i landet? Første steg har i tillegg til Norge besøkt 10 barnehagelærere verden rundt; fra Cuba og USA til Sør-Afrika og Australia for å få svar. Pedagogisk leder Henriette Oliversen i Hvitveisen barnehage på Hamar har flere ting til felles med sine kollegaer verden over, men det er også store forskjeller.

 

Denne reportasjen er en del av den store temasaken Verden rundt i tidsskriftet Første steg, der vi har besøkt 11 barnehagelærere i 11 land. Deres verden er svært ulik. Noen av sakene vil bli publisert på første steg sine nettsider utover høsten. Du kan lese alle i vårt e-blad.

 

1 lærer på 100 barn

 

I USA er det å lære barna sosial mestring, som å sitte stille, følge regler og vise respekt barnehagens viktigste oppgave, ifølge daglig leder Diane Fitzsimons ved Ahwatukee Preschool i delstaten Arizona. I Malawi er det viktigste å lære barna engelsk. 

– Engelsk er språket det undervises i på skolen, og kan barna litt engelsk øker sjansene for å klare seg. Det er vanlig med 1 lærer på 100 elever, og mange må ta trinn om igjen, sier barnehagelærer Deliwe Chibowa. 

På Cuba driver Luisa Yausmaris privat barnehage for 25 barn i sin leilighet på 45 kvadratmeter. Barna får aldri gå ut av leiligheten.

– Det er ikke en optimal situasjon. På den andre siden får barna trening i sosiale ferdigheter, som de vil kunne bruke resten av livet, sier Luisa. 

 

Lærer 3-åringer bokstaver

 

Synet på lek er også ulikt i de ulike landene. Mexicanske Mayra Martínez mener hennes viktigste oppgave i barnehagen er å styre leken, mens sørafrikanske Daphne Boutell ønsker frilek så lenge som mulig. London-barnehagen South Acton Early Years and Children’s Centre er inspirert av skandinaviske friluftsbarnehager og har innført fri lek og aktiviteter utendørs. 

– Rammeplanen legger stor vekt på å være skolemoden, og det kan føles som et lodd. Treåringene lærer om bokstaver og tall, men læreplanen er basert på læring gjennom lek, sier styrer Beverly Kellet.

 

Feil å se barn som kapital

 

Fra å se på barn som har behov for lek og å være i nuet, blir danske barn i større grad sett på som fremtidens kapital, ifølge pedagog Charlotte Dahl Sørby. Hun mener det viktigste er å lære barna å være en god venn. For norske Henriette Oliversen er det også viktig å gi barna trygghet.

– Vi skal ikke avbryte leken, for å «lære» barna noe. Som tilstedeværende voksne tilfører vi læring naturlig i ulike situasjoner med barn som medspillere, sier Oliversen. 

Den tyske barnehagepedagogen Alexander Krell mener læring i barnehagealderen kun er mulig i lek.

 

Endret barnesyn

 

Barnehagelærer Henriette Oliversen mener synet på barn har forandret seg i Norge, fra å se på barnet som et objekt uten mulighet til å påvirke, til et subjekt som medvirker. Samme syn har de i Danmark og Tyskland.

– Vi må være omsorgspersoner som ser og anerkjenner barna, tolker dem og møter dem med respekt. Noen barn er stille og sier ikke så mye, mens andre gjør mye ut av seg. Vi må se begge, mener Oliversen. Hun mener det er viktig med humor og glede og at de voksne er gode forbilder og veileder barna i lek og samspill.

– Hverdagen skal være preget av ro og harmoni og ikke overfylt av voksenstyrte aktiviteter, påpeker Oliversen. 

 

Powered by Labrador CMS