Åpner for PPU-søknad uten master

NMBU åpner for at studenter uten master kan søke praktisk-pedagogisk utdanning

Publisert

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) åpner for at studenter kan søke praktisk-pedagogisk utdanning selv om de ikke har master, ifølge en pressemelding fra universitetet.

Bakgrunnen er at regjeringen har foreslått å midlertidig fjerne mastergradskravet for å ta PPU, slik at også søkere med bachelorgrad kan bli lærere.

For å bli vurdert til PPU ved NMBU, må man ha en fullført bachelor i realfag og to års relevant arbeidserfaring.

Overgang til PPU-master neste år

Universitetet er også i gang med å utvikle et toårig masterprogram med integrert PPU i realfag og naturbruk, med planlagt oppstart høsten 2025. 

– Hvis du blir tatt opp til PPU med bachelorgrad i år, vil du kunne søke overgang eller opptak til PPU-masteren fra 2025, og dermed bli lektor i løpet av to år, uttaler Hans Erik Lefdal, leder for Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap ved NMBU i pressemeldingen.

Tilbudet forutsetter at Kunnskapsdepartementet vedtar forskriften om midlertidig unntak fra kravet om mastergrad i sommer.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS