Oslo 20150717.Blindern campus ved Universitetet i Oslo (UiO).Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Ny PPU-master har fått søker-rush

168 søkere kjemper om 50 studieplasser for å komme inn på nyopprettet master som tilbyr snarvei inn i læreryrket.

Publisert

Ved Universitetet i Oslo (UiO) kan 50 elever med  bachelorgrad komme inn på en nyopprettet master med integrert praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) fra og med i høst. 

Nå viser det seg at det blir hard kamp om plassene. 

Studiet har nemlig fått tre ganger så mange søkere som det er plasser. Det ble klart da Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) lukket søknadsskjemaet ved midnatt 10. juni, knappe tre uker etter at det nye studiet ble lansert, skriver Uio på sin nettside. 

168 søkere skal kjempe om 50 studieplasser. Vanligvis må søkere til PPU ha fullført en mastergrad. Nå holder det med bachelorgrad. Det gjør at man korter ned studietida med ett år.

Utdanningen tilbys ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Det var Kunnskapsdepartementet som ga dispensasjon for denne masteren i mai.

En integrert PPU-master var en av tiltakene fra regjeringen for å få flere kvalifiserte lærere på plass i skolen.

– Om du har en bachelorgrad kan du med denne ordningen bli lærer på bare to år. Det er ett år kortere enn i dag.

Det sa Oddmund Hoel (Sp), minister for forskning og høyere utdanning, i begynnelsen av april da planene ble kjent. 

Mye praksis

Uio er den første utdanningsinstitusjonen i Norge til å tilby en skolerettet toårig mastergrad med PPU. 

– Masteren er med andre ord den aller første lærerutdanningen av sitt slag i Norge, så studentene kommer til noe helt nytt. Samtidig bygger studiet på etablerte og velprøvde komponenter, ikke minst PPU, som har en over 100 år lang historie ved UiO, forteller leder av lektorprogrammet, Jonas Bakken.

PPU-masteren legger stor vekt på praktiske ferdigheter for læreryrket.

– Allerede andre studiedag skal de nye studentene få gjøre sine første forsøk på å undervise – innenfor trygge rammer, sier Bakken til universitetet.

De 168 søkerne fordeler seg slik:

 • Samfunnsfagdidaktikk: 41
 • Engelsk: 23
 • Historie: 21
 • Naturfagenes didaktikk: 14
 • Matematikk: 13
 • Norsk: 13
 • Religion, livssyn og etikk: 9
 • Norskdidaktikk: 6
 • Religion, livssyns- og etikkdidaktikk: 7
 • Engelskdidaktikk: 5
 • Fransk: 5
 • Tysk: 4
 • Matematikkdidaktikk: 4
 • Spansk: 3

Nå gjenstår det å se hvor mange som er kvalifiserte. Og tilby skoleplass i løpet av juli. 

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS