Narkotika på skolen – hva mener Høyre?

Debatt: Er det slik at Erna Solberg og Høyre ikke vil ha politiet til å avdekke bruk, besittelse og kjøp av narkotika inne på skolene våre?

Publisert

Erna Solbergs nylige Sverigetur viser hvor naiv ruspolitikken til Høyre er blitt med hennes ledelse. Mens Sverige strammer til med inngripende tiltak, virker Solberg frelst av en svært liberal narkotikapolitikk. Samtidig må du ikke ut av landet for å se realitetene med egne øyne.

Det er alvorlige skildringer fra lærere, rektorer og elever om hvordan narkotika har festet grepet om skolehverdagen rundt omkring i hele landet. Mens skolene fortviler over at politiet uteblir står også politiet uten virkemidler i møte med denne alvorlige utviklingen. Det haster med å gripe inn før vi mister kontrollen helt.

Politifolk rundt omkring i hele landet melder om at de ikke lenger kan gripe inn ved mistanke om bruk, besittelse og kjøp av narkotika. Selv om narkotika fortsatt er ulovlig og straffbart er konsekvensen at politiet ikke lenger prioriterer denne typen kriminalitet. Selv om vi vet at det er omfattende og at sårbare ungdommer er særlig utsatt. Dette er en utvikling vi ser etter riksadvokatens rundskriv fra 2021, som i praksis har avkriminalisert mindre doser narkotika, i tråd med Høyres opprinnelige forslag om å avkriminalisere kokain, amfetamin, heroin og all annen narkotika til eget bruk.

Konsekvensene har ikke latt vente på seg. Det foregår salg av narkotika på skolene våre, mindreårige barn rekrutteres til å omsette farlige rusmidler og ungdommer kommer i kontakt og blir rekruttert inn i tunge kriminelle miljøer. Lærerne står igjen handlingslammet, rektorene er fortvilte og politiet får ikke gjort noe med det.

Dette viser i praksis hvor alvorlig konsekvensene blir dersom Høyre vinner fram med sin narkotikapolitikk. Et ekspertutvalg slo fast i forrige uke at politiet bør ha virkemidler til å straffe bruk, besittelse og kjøp av narkotika. Dette er Høyre imot, samtidig som de ikke foreslår et eneste tiltak for å motvirke omsetning og bevaring av narkotika i skolen. For Senterpartiet blir det viktig å følge opp ekspertutvalgets innspill i regjeringens varslede forebyggings- og behandlingsreform.

Det må være en selvfølge at skolene våre skal være rusfrie og at det skal være trygge skolemiljø med læring i fokus. Da må vi sikre politiet virkemidler til å drive viktig forebyggende arbeid samt avdekke bruk, besittelse og kjøp, også på skolen. 

Vi mener vi og bør se på om narkotikahunder kan komme tilbake på skolene igjen, slik de var før, for å sikre at narkotika ikke oppbevares på skoler. Om elevene må skånes, kan hundene komme etter at skoledagen er over. Det skulle bare mangle at vi arbeider for å holde skolene våre rusfrie for å sikre en trygg og god skolehverdag for barn og unge i hele landet. Det fortjener ikke minst de elevene som holder seg unna narkotika.

Er det slik at Erna Solberg og Høyre ikke vil ha politiet til å avdekke bruk, besittelse og kjøp av narkotika inne på skolene våre? Skal det være fritt fram for å omsette farlige stoffer der hvor barn og unge oppholder seg hver eneste dag? 

Disse spørsmålene bør Høyre svare på all den tid de har vært en stor pådriver for avkriminalisering av all narkotika. Med Senterpartiet i regjering er det krystallklart at narkotika skal være ulovlig og at oppveksten til barn og unge skal være narkotikafri.

Powered by Labrador CMS