Blå kors videregående skole i Grimstad.

Staten nekter privatskole å gi elevene gratis mat

Blå Kors videregående skole i Grimstad vil bruke offentlige midler til å servere mat til elevene, men det får de ikke lov til. – Forskjellsbehandling, mener MDG.

Publisert Sist oppdatert

Nylig fikk Blå Kors videregående skole i Grimstad et tilsyn fra Utdanningsdirektoratet. Konklusjonen var at de brøyt privatskoleloven, blant annet fordi de bruker offentlige tilskudd til å servere elevene mat, og at utgifter til dette dermed var ført feil i budsjettet.

Skolen ble bedt om å rydde opp i regnskapet umiddelbart. Mat kan de servere, så lenge noen andre enn staten betaler. 

Men skolen har valgt å klage på vedtaket. Klagen går videre til Kunnskapsdepartementet, som skal ta den endelige avgjørelsen på om de får medhold.

– Vi vurderer det slik at mattilbudet vårt er spesielt viktig for vår elevmasse, forteller rektor Åge Knutson Krogelien.

Elever med utfordringer

Rektor forteller at majoriteten av elevene har sammensatte utfordringer som gjør at det å spise sammen rundt bordet er noe mer enn bare matservering. Det lærer dem sosiale ferdigheter som mange tar for gitt.

– Eksempelvis det å tilberede enkle måltider, sitte i ro ved måltider uten skjermbruk, konversere med medelever i lunsjen eller hygienen tilknyttet tilberedelse og rydding i forbindelse med måltid, sier rektoren. 

Skolen er godkjent etter paragraf 2.1-f i privatskoleloven, hvilket innebærer at alle elevene har dokumentert behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Skolen er gratis og drives av Blå Kors.

Skolematen er et viktig sosialpedagogisk tiltak for elevene, mener rektoren.

– Dette er elever som senere skal ut i arbeidslivet hvor de skal spise lunsj sammen med kollegaer, sitte rundt et bord og delta i samtaler. Våre felles måltider på skolen ruster dem for arbeidslivet videre og bidrar til å forebygge utenforskap, sier Åge Knutson Krogelien.

Selv kommer han fra en offentlig videregående skole der de serverte frokost til alle som ville ha.

– Det var aldri noe problem.

– Ganske absurd

Miljøpartiet De Grønne reagerer på det de mener er forskjellsbehandling fra staten.

– Det prinsipielle her er at offentlige skoler kan prioritere det offentlige tilskuddet slik de vil, mens privatskoler ikke kan gjøre det. Det mener jeg er grov forskjellsbehandling. Det er egentlig ingen begrunnelse for at det skal være sånn, sier Jonas Maas Nilsen, skolepolitisk talsperson for MDG.

Jonas Maas Nilsen er utdannet lærer og har jobbet mange år i skolen. I dag er han skolepolitisk talsperson for MDG.

Han mener at så lenge det fins private skoler, må det finnes et likebehandlingsprinsipp.

– Det hele er ganske absurd. Vi har en regjering nå som er imot private skoler, og vi har sett flere saker fra denne regjeringen som handler om å forskjellsbehandle og strupe de private skolene. Det er nærmest en vendetta mot privatskoler, sier MDG-politikeren.

Jonas Maas Nilsen mener skolene selv er best egnet til å vurdere hva pengene de får, skal brukes til. 

–  Her er det ikke snakk om at private skoler skal få mer enn offentlige skoler, men at de må få stå i samme posisjon til å kunne prioritere midlene.

MDG er ikke alene om å mene dette.

Høsten 2023 sendte Utdanningsforbundet og interesseorganisasjonen Abelia et felles brev til Kunnskapsdepartementet og daværende kunnskapsminister, Tonje Brenna (Ap). 

– Det er prinsipielt uheldig at offentlige tilskudd ikke kan brukes til skolemat i private skoler. Vi mener at private skoler må ha mulighet til å ha et mattilbud på linje med de kommunale skolene i samme kommune eller fylke, står det i brevet. 

Flere skoler følger med

Det er ikke bare i Grimstad de ønsker seg matservering. På Blå Kors sin videregående skole i Fredrikstad følger de nøye med på hva som blir konklusjonen til Kunnskapsdepartementet.

– Vi ønsker oss muligheten til å servere mat til elevene, da vi mener det er et viktig tilskudd til undervisningen, sier kontaktlærer for VG1 Helse og oppvekst, Gudmund Grønhaug.

Han mener mange av elevene deres er helt avhengig av å få mat på skolen for å ha konsentrasjon til å få noe ut av skolehverdagen. 

– Det er helt idiotisk hvis direktoratet skal pålegge Blå Kors å slutte å gi skolemat til elever som trenger det, sier Grønhaug.

Regjeringen ønsker skolemat

I regjeringens Hurdalsplattform står det at regjeringen gradvis vil innføre et daglig sunt, enkelt skolemåltid. Regjeringen har meddelt at de nå jobber med å få på plass en statlig løsning for å få på plass en skolematordning for hele landet. 

Regjeringen er dermed enig i at mat til elevene er et godt tiltak.

Udir skriver i en e-post at hvis skolen ikke retter seg etter vedtaket kan de i ytterste konsekvens holde tilbake statstilskudd eller trekke skolens godkjenning. Nå er saken til behandling hos Kunnskapsdepartementet (KD).

KD har blitt fremlagt kritikken i denne saken, men kan ikke kommentere den.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap)

– Kunnskapsdepartementet er klageinstans på Utdanningsdirektoratets vedtak etter tilsyn med Blå Kors sin vgs. i Grimstad, og jeg kan derfor ikke uttale meg om denne saken, skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i en e-post til Utdanningsnytt.

Der åpner hun også opp for å se på regelverket. 

– Kunnskapsdepartementet vil vurdere regelverket knyttet til bruk av offentlige tilskudd til å servere mat på skolen. 

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS