Å styrke barnets robusthet handler om å gi dem en indre struktur; en indre tro på at de er noe verdt og gi dem mot til å si nei og stå ved egne meninger. Illustrasjon: fotolia.com

Slik gjør du barna robuste

Å gi barna en indre tro på at de er noe verdt er helt avgjørende i dag, mener professor Per Schultz Jørgensen. Her er hans fire råd.

Publisert Sist oppdatert

– Karakterdannelse og robusthet er viktigere enn noensinne, fordi barn i dag får rikelig med påvirkning og trenger mot både til å stå ved sine meninger og til å si nei, mener professor og tidligere forskningsleder Per Schultz Jørgensen ved Socialforskningsinstituttet og ved Danmarks institutt for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus universitet i Danmark.

Han holdt foredrag om robuste barn på fagdagen Livsmestring i regi av STYD kommunikasjon.

LES OGSÅ: – Barnehagelærerne kan bidra til å styrke barnas selvtillit og psykiske helse

4 veier til robuste barn


  1. Fastholde normer og rammer for barna: som å si at «her i huset hjelper alle til med å ta av bordet», eller «i vår familie bærer vi handleposene selv, eller henger opp jakka og sykkelhjelmen selv»
  2. Involvere barna: Gi dem eierskap til normene ved at de blir involvert og er med på å ta avgjørelser, slik at de også blir forpliktet til det de gjør.
  3. Ha fokus på prosessen mer enn resultatet. I stedet for å si så flink du er, så si heller hva synes du om det? Hvordan gikk det? Fortell meg om tegningen din? Hvor fikk du ideen fra?
  4. Nærvær: speil barnets følelser og vær i følelsen sammen med dem. I stedet for å kommandere barnet til å legge seg når det ikke vil, så si heller: Du er trøtt, men har det så gøy. Nå hjelper jeg den av med klærne, så kan du legge deg. Eller; Nå begynner du å rydde, så se jeg etter deg om tre minutter. Gå over broen til barnas følelser, men hold fast ved normene.

Kilde: Professor og tidligere forskningsleder Per Schultz Jørgensen ved Socialforskningsinstituttet og ved Danmarks institutt for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus universitet i Danmark.

Faste normer og involvering

Karakterdannelse handler om å gjøre barna robuste slik at de kan si nei til noe og samtidig ikke faller sammen hvis de får et nei selv, ifølge professoren. Karakterdannelse handler også om å lære barna selvstendighet og å lære dem å ta ansvar.

– Å styrke barnas robusthet vil si å gi dem en indre struktur, en indre tro på at de har en identitet; at de er den samme selv om alt forandrer seg, og gi barnet troen på at det er noe verdt. Den indre strukturen får barna fra den ytre sosial strukturen, den internaliseres, påpeker Jørgensen. Han sier det er fire ting som kan styrke et barnas robusthet. Å fastholde normer og rammer for barna, som å si at «her i huset hjelper alle til med å ta av bordet» er den første. Det andre er å involvere barna og gi dem eierskap til det dere gjør. Det tredje er å fokusere på prosessen mer enn resultatet. Det fjerde er nærvær, og selv ta del i prosessen med barna og møte deres følelser.

– På denne måten oppdager barnet at det kan holde ut, får tro på seg selv, at de har ressurser og kan sette seg mål og nå det, men lærer også å takle nederlag og frustrasjon, sier Jørgensen.

Hjelpe barna å si nei

Professoren mener det er viktig å gjøre dagens barn robuste.

– Vi lever i et oppbruddssamfunn, der den enkelte skal klare seg selv, men også har frihet og krav om at vi skal finne vår egen vei. Noen kan bli deprimert fordi de ikke finner sin vei i livet. Foreldre forteller om barn som er følsomme, engstelige og trekker seg tilbake sosialt, sier Jørgensen. Han mener det er et stort press
på barn og unge i dag.

– Vi skal hjelpe barna både til å så ved egne meninger og til å si nei. Det krever en indre tro på at de kan, at de har verdi, mener Jørgensen. Å være robust betyr å ha motstandskraft, kunne holde ut, si ifra og gjøre motstand, men også å høre på egne følelser og kjenne egen sårbarhet.

Livsmestring i rammeplanen

Livsmestring er et sentralt begrep i den nye rammeplanen for barnehagen.

– Redde og utrygge barn mobiliserer hele tiden. Det er svært krevende og vil kunne gjøre barn syke hvis de ikke får omsorg og trøst fra varme omsorgspersoner. Alle barn trenger trygghet og hjelp til å regulere følelser, sier Line Melvold. Hun understreke hvor viktig det er med samregulering, før barnet evner å gjøre dette på egenhånd. Melvold leder et forskningsprosjekt som skal jobbe med psykisk helsefremmende arbeid i ni barnehager fra 2017 til 2020. Hun driver firmaet STYD kommunikasjon, der hun er veileder, fagformidler og jobber med ulike prosesser i barnehage og kommuner.

Powered by Labrador CMS