«Det har blitt normalt at lærere presses til å heve karakterene»

Svenske lærere utsettes stadig oftere for press fra elever og foreldre om å heve karakterene.

Publisert

– Flere undersøkelser viser at lærere gjentatte ganger utsettes for press i forbindelse med karaktersetting, skriver nettstedet Vi Lärare, som utgis av fagforeningen Sveriges Lärare.

– Det kan være elever eller foreldre som på ulike måter presser på for at det skal settes høyere karakterer. Dessverre har forsøkene på å påvirke karaktersettingen blitt så utbredt at man nesten ikke reflekterer over det lenger. Dette har blitt normalen, snarere enn noe som skiller seg ut, sier Cecilia Warnholtz, ungdomsskolelærer i svensk og engelsk ved Skälltorpsskolan og nestleder for Sveriges Lärere i Göteborg.

Presset kan variere fra det mer subtile, som at foreldre i utviklingssamtaler sier: «Mitt barn er ingen toer-elev», og at det er opp til læreren å løse det, til mer eller mindre konkrete trusler.

– Sistnevnte er sjeldent, selv om det forekommer. Det er langt vanligere at foreldre som er misfornøyd med en karakter, krever at barnet skal få ta en ny prøve, en ny innlevering eller på annen måte vise at hen er verdt en høyere karakter.

Foreldre kan i forbindelse med karakterdiskusjoner understreke sin utdannings- eller yrkesbakgrunn, samfunnsposisjon eller sine «kontakter».

– Denne typen mer eller mindre dårlig skjulte trusler er vanligere i sosioøkonomisk sterke områder enn i svake. Dette er foreldre som vet hvordan de skal agere og uttrykke seg, sier Cecilia Warnholtz til Vi Lärare.

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS