«Lykken handler om å ha noe å strekke seg mot i barnehagen»

Den som søker lykken, må sette seg mål og arbeide hardt for å nå målet, skriver Einar Øverenget. Utdanningsforbundet har to store mål å arbeide for i høst.

Einar Øverenget skriver om at den som søker lykken, må sette seg mål og deretter arbeide hardt for å nå målet. Han skriver videre i boka Å bli din egen venn at hvis du oppnår målet, så lykkes du, men har du da funnet lykken? Handler lykken mer om å være underveis og at vi har noe å strekke oss mot?

Dette innlegget finner du også i Første steg nr. 3/2017

 

Høye ambisjoner

Vi har fått en ny rammeplan for barnehagen. Nå skal den implementeres, og det vil måtte skje over tid. Å tolke planen og omsette den i praksis krever kompetanse. Jeg forventer at kunnskapsministeren og regjeringen tar sin del av ansvaret ved å legge til rette for at kompetansen i barnehagen kan bli enda bedre.

Ambisjonene i rammeplanen er høye, og det krever mange ansatte med barnehagelærerutdanning. Derfor er det gledelig at det nå er avsatt midler til å øke barnehagelærernormen til 44 %. Vi er underveis til vårt mål om en barnehagelærernorm på minst 50 %.

 

Se på barnehagelærerrollen

I den nye rammeplanen er barnehagelærere for første gang omtalt som en profesjon, og det mener jeg i seg selv er en viktig milepæl. I høst settes det ned en ekspertgruppe som skal se på barnehagelærerrollen. Gruppen får i mandat å «beskrive og analysere hvordan barnehagelærerrollen utøves, både i det pedagogiske arbeidet med barna og i ledelse og veiledning av de andre ansatte i barnehagen» står det i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

Gruppen skal videre gi råd om hvordan profesjonen og utdanningen kan videreutvikles for å sikre høy kvalitet i fremtidens barnehage.

 

Ny arbeidstidsavtale

Denne høsten skal også arbeidstidsavtalen for barnehagelærerne reforhandles. Vi har etter en grundig høring fått klar tilbakemelding fra våre medlemmer: mer plantid!

Det er med andre ord mye som skjer også denne høsten på barnehageområdet. Vi har satt oss mål for viktige områder. Jeg tror Einar Øverenget har helt rett i at lykken handler om å være underveis og ha noe å strekke seg mot – men vi skal nå målene om minst 50 % barnehagelærere og en bedre arbeidstidsavtale, slik at ambisjonene i rammeplanen kan nås til det beste for alle barna i barnehagen. Da blir jeg lykkelig.

Powered by Labrador CMS