– Vi gjøre de ansattes roller i barnehagen tydelige og går fra å si hva de bør gjøre til hva de skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Line Fredheim Storvik

Den nye rammeplanen er tydelig på barnehagens forpliktelser

Den nye rammeplanen er tydelig på hva de ansatte skal gjøre for at barna skal ha det bra i barnehagen.

Den nye rammeplanen som ble lagt fram mandag er tydeligere på hva slags forpliktelser barnehagen har enn den gamle rammeplanen.

– Vi gjøre de ansattes roller i barnehagen tydelige og går fra å si hva de bør gjøre til hva de skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. De forskjellige utdanningsgruppene skal ha ulike roller ut fra sin kompetanse, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han presenterte rammeplanen i Hundsund barnehage i Bærum.

Det gjør det også enklere for foreldre å vite hva de kan forvente av barnehagen, og hvilke krav de kan stille, ifølge kunnskapsministeren.

– Det er mye bra som skjer i norske barnehager, men det er også store forskjeller. Målet er å få et jevnbyrdig tilbud til alle barn, sier kunnskapsministeren.

Den nye rammeplanen beskriver hva som er oppgavene til styrer, barnehageeier og pedagogisk leder. Da blir rammeplanen, ifølge kunnskapsministeren et klarere verktøy.

 

Lekens plass viktig

Den nye rammeplanen bygger videre på den nordiske barnehagetradisjonen.

– Det bør ikke komme som noen overraskelse at den nordiske barnehagetradisjonen er med. Det betyr ikke at den er statisk og aldri vil utvikle seg, sier kunnskapsministeren til Første steg.

– Barnehagen er en del av utdanningsløpet, men med en annen pedagogisk arena enn skolen. Barnehagen skal ikke bli en slags mini-skole eller tidlig-skole, understreker Isaksen. Han sier lekens plass er viktig i den nye rammeplanen, og mener det ikke er noen motsetning mellom lek og læring.

Målet med den nye rammeplanen er også å styrke barnehagens arbeid med språk, mangfold og å stoppe mobbing og utestengelse.

– Barnehagene skal jobbe mer med barnas språk. Språk er viktig for at barna skal delta aktivt i leken. De gode barnehagelærerne skal observere barna og sette inn tiltak der de mener det er nødvendig, sier kunnskapsministeren.

 

Føringer for tilvenningen

Arbeidet med de yngste barna blir også styrket. I dag går 80 prosent av alle ett- og toåringer i barnehage. For første gang kommer det også føringer på hvordan barna skal ha det i tilvenningsperioden. Samtidig skal den nye rammeplanen bidra til at de eldste får en god overgang til skolen. I dag har en av fire barnehager ikke rutiner for å sikre dette. Den nye rammeplanen gjelder fra høsten 2017.

– Arbeidet med rammeplanen har vært en lang prosess. Vi har hatt debatt og fått mange gode innspill i høringsperioden, påpeker kunnskapsministeren. Nesten 4000 personer har deltatt på høringskonferansene rundt om i landet, og det kom inn rundt 600 høringssvar.

 

Fornøyde aktører

Både Utdanningsforbundet, Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er fornøyd med den nye rammeplanen.

– Vi er veldig fornøyd med at foreldrerollen skal styrkes og at det er en tydelig rammeplan som går fra å si hva barnehagene bør gjøre til hva de skal gjøre, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen til Første steg.

FUB er også fornøyd med at barnehagene må jobbe for å forebygge og stoppe mobbing, og for å få til en god kvalitet i overgangen fra barnehage til skole.

Behov for kompetanse

– Dette befester den nordiske barnehagetradisjonen, og norske politikere og departementet har lyttet til profesjonen. Rammeplanene fordeler også ansvar, som at det pedagogisk ansvaret er fordelt til pedagogene. Det gir profesjonen handlingsrommet de trenger, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Han er også fornøyd med at lekens betydning er fremhevet i rammeplanen og at leken skal være utgangspunkt for alle fagområder.

– Behovet for kompetanse vil ikke bli mindre med denne rammeplanen, påpeker Handal. Regjeringen har satt av 400 millioner kroner for å øke andelen barnehagelærere fra 38 til 44 prosent, og målet er å øke andelen ytterligere.

 

Kort og tydelig

Også PBL er fornøyd med den nye rammeplanen.

– Hvis rammeplanen leses i lys av formålet og samfunnsmandatet til barnehagen blir dette et godt verktøy. Den er tydelig og kort, noe som gjør den mer tilgjengelig. Vi håper barnehagene nå setter seg inn i rammeplanen, og håper vi på sikt vil få en jevnere kvalitet i barnehagen. Det bør være en god dag for barnehagesektoren i dag, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

Powered by Labrador CMS