Tinghuset i Oslo der Oslo tingrett og Oslo byfogdembete holder til.

Espira, FUS og Norlandia tapte søksmålet mot staten

De tre største private barnehageaktørene i Norge tapte fredag søksmålet mot staten om lovligheten av dagens tilskuddspraksis. Nå anker de dommen.

Publisert

Barnehageselskapene Espira, FUS og Norlandia tok i desember 2022 ut søksmål mot 105 kommuner, samt staten ved Kunnskapsdepartementet, for å få rettslig avklaring om lovligheten av dagens tilskuddspraksis, skriver de tre i en pressemelding.

Kravet var at tilskuddene for private barnehager for årene 2020–2023 og forskriften som regulerer dette, skulle kjennes ugyldig. De private barnehageaktørene mener at forskriften er i strid med loven.

Oslo tingrett avsa fredag dom i den delen av barnehagesøksmålet som omhandler statens ansvar og gyldigheten av forskriften om tildeling av tilskudd til private barnehager.

– Krevende

De private barnehageaktørenes advokat sier de ikke er overrasket over at dommen ble slik i første instans.

– Vi er uenige i dommen, men det er krevende å føre en slik prinsipiell sak mot staten i tingretten. De private barnehagene har vært forberedt på at et så prinsipielt søksmål mot staten må videre til lagmannsretten og potensielt helt til Høyesterett for endelig rettsavklaring, sier advokat Saida Begum.

Hun sier de mener dommen er svakt begrunnet. Hun mener også at tingretten helt har sett bort fra deres bevisføring knyttet til private barnehagers systematiske underfinansiering.

– Den tar heller ikke innover seg den betydningen likebehandlingsprinsippet er tillagt av lovgiver gjennom barnehageforliket i 2003, og som ble stadfestet av Høyesterett i 2021, sier hun.

– Alvorlig situasjon

Norlandia Barnehagenes direktør Kristin Voldsnes sier dette er en viktig sak for alle private barnehager fordi hele sektoren står i en svært alvorlig økonomisk situasjon.

– Vi har de samme kravene til bemanning, kvalitet og arbeidsvilkår som kommunale barnehager, men vi får mindre betalt. Hvis denne forskjellsbehandlingen fortsetter, vil mange private barnehager snart gå konkurs, sier Voldsnes.

(©NTB)

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS