Det er viktig å se barnets initiativ. Barn tar mange initiativ i håp om at du ser et av dem. Ill: Fotolia.com

8 veier til et godt samspill i barnehagen

Relasjoner smitter mer enn influensa, mener psykolog Anne Linder. Derfor er et godt samspill i barnehagen viktig.

– Relasjoner mellom den proffe og barnet blir kopiert av de andre barna i barnehagen. Relasjoner smitter mer enn influensa, sier Anne Linder. Hun er psykolog og sentersjef for Dansk senter for ICDP, International Child Development Program og holdt foredrag på den store barnehagekonferansen Nordiske impulser i Oslo.

 

Positive profesjonelle

Danske barn sier at foreldre og besteforeldre er viktigst for å ha et godt liv, viser undersøkelser. De sier også det er viktig å ha minst en venn og en positiv profesjonell for å ha det bra.

– Vi må ikke glemme at barn har livsglede. Derfor er det viktig at profesjonelle voksne, som barnehagelærere, både har et individperspektiv og et systemperspektiv, altså har fokus både på gruppen og på det enkelte barnet, sier Linder. Nyere forskning viser at barnets samspill med sine nærmeste omsorgsgivere er avgjørende for barnets helhetlige utvikling. ICDP mener den beste måten å hjelpe et barn på er å hjelpe, støtte og bevisstgjøre barnets omsorgspersoner og nettverk.

 

 

Smil til barnet

– Profesjonell relasjonskompetanse handler om å håndtere motsetninger og kjenne styrken i relasjoner. Jo sterkere en relasjon er, jo mer tåler den, sier Linder. Hun mener det er viktig å ha fokus på det vi vil ha mer av, fordi det skaper energi og handlekraft. ICDP har utviklet åtte hjelpemidler til å få et godt samspill. Halvparten av alle danske barnehager og skoler bruker ICDP. Et av dem er å vise at du er glad i barnet ved å smile.

– Barn som faller utenfor sier at de voksne aldri smiler til dem, sier Linder.

 

Se barnets initiativ

Det er viktig å se barnets initiativ. Barn tar mange initiativ i håp om at du ser et av dem. Speil barnet om du ser barnet er lei seg, eller glad. Inviter også barnet til samspill: Lytt og svar, da trenger ikke barn som utfordrer samlingsstunden å forlate den.

–Ikke ros barna bare for det de gjør, men anerkjenn innsatsen, sier Linder. Psykologen mener det er viktig å fange barnets oppmerksomhet, vise følelser, engasjement og skape fellesskap.

– Ta på deg ledertrøyen og si at det er du som bestemmer, men ta barnet i hånda og guide det trinn for trinn. Da skaper du gode rammer, sier Linder.

 

Trygg tilknytning

– Å skape en trygg tilknytning handler om å se barnet innenfra, sier psykologspesialist Ida Brandtzæg, som var på samme konferanse. Hva er det barnet forsøker å fortelle meg? Hvordan kan jeg gjøre det tydelig for barnet at jeg er der for å hjelpe?

– Man kan bli ordentlig glad i barn man jobber for. Det merker barna. Er du glad for å se et barn, kjenner det seg viktig og gir tillit til deg, sier Brandtzæg.

 

 

 

Det gode samspill

DEN FØLELSESMESSIGE DIALOGEN:

1. Vis at du er glad i barnet.

2. Se barnets initiativ - justèr deg.

3. Inviter barnet til samspill, lytt og svar.

4. Vis anerkjennelse overfor det som barnet klarer å gjøre.

 

DEN MENINGSSKAPENDELÆRENDE DIALOGEN:

5. Fang barnets oppmerksomhet – skap en felles opplevelse.

6. Fasthold barnets oppmerksomhet – vis følelse og engasjement.

7. Fold ut barnets opplevelse – utdyp og forklar.

 

DEN GUIDENDEVEILEDENDE DIALOGEN:

8. Skap rammene. Ta barnet i hånden og guide det trinn for trinn.

Kilder: Karsten Hundeide, International Child Development Program (ICDP), Oslo og Anne Linder, Dansk Center for ICDP

Powered by Labrador CMS