Presset på utvikling og innovasjon vil bli tydelig i fremtiden, og det vil kreve barnehagelærere med mer faglig kompetanse, sier professor Kjetil Børhaug og førsteamanuensis Marit Bøe i ekspertutvalget som har sett på barnehagelærerollen. Foto: Line Fredheim Storvik

Rapport om barnehagelærerrollen: Nye krav til fremtidens barnehagelærere

Fremtidens barnehagelærere må ha solid fagkompetanse og tåle stadig nye krav om utvikling. De må få faglig frihet og styrerne bør ha mastergrad, ifølge ny rapport.

Barnehagelærerrollen er en kompleks profesjonalitet. Den handler ikke bare om å håndtere barn, men også om hva de gjør i møte med foreldre, kollegaer, egen organisasjon og forskning, i tillegg til forventninger og press både innenfra og utenfra, sier leder Kjetil Børhaug i ekspertgruppen som i dag la frem sin rapport om hvordan barnehagelærerrollen skal utvikles. Han er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

 

Forventninger fra mange

 

Ekspertgruppa har samlet mer enn 700 forskningsartikler og -rapporter for å dokumentere hva vi vet om barnehagelærerrollen allerede.

– Vi finner ingen skolsk barnehagelærer, men en som står integrert i omsorg, lek og læring. Tidligere ble barnehagelærerne oversett og marginalisert. Nå får de ikke være i fred og møter forventninger fra politikere, eiere, foreldre, Utdanningsdirektoratet og pedagogiske programmer, sier Børhaug og påpeker at barnehagelærerrollene har blitt en utadrettet rolle.

– Presset på utvikling og innovasjon vil bli tydelig i fremtiden, og det vil være en rolle som vil kreve mer faglig kompetanse, sier professoren. Marit Bøe i ekspertgruppa sier barnehagelærerne i fremtiden vil møte krav om å kunne begrunne hvorfor de gjør ting, og hva de satser på.

– Barnehagelærerne må manøvrere mellom en rekke spenninger i en kompleks pedagogisk virkelighet. Det betyr at de trenger en solid faglig kompetanse, sier Bøe. Hun er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge.

 

Styrere med mastergrad

Utvalget går inn for flere pedagoger i barnehagen, for å møte kravene.

– Det må også være klart hvem som har ansvar for barna hele dagen, sier Marit Bøe.

Utvalget foreslår også at styrerne bør ha mastergrad.

– Styrerne skal kunne drive systematisk utviklingsarbeid i barnehagen. Da bør hovedregelen være at de har en master, sier Kjetil Børhaug. Utvalget mener også at pedagogikk bør få større plass i utdanningen.

 

Mer dokumentasjon

Utvalget mener også barnehagelærerne må ha faglig frihet.

– Barnehagelærerne må kunne ta avgjørelse som handler om barn, og ha det faglige ansvaret. Vi vil ikke lage en sjekkliste, for det er ikke profesjonalisering, påpeker Børhaug. Han sier barnehagen er i rask utvikling og at det er mange interessante ting som er studert, men at det er mange tema som ennå er lite undersøkt. 

– Det er nødvendig med mer pedagogisk dokumentasjon, og vurdering både av jobben blant personalet og sammen med barna, sier Børhaug. Bøe sier observasjon er viktig for å få innsikt i hvordan barna trives og utvikler seg og for å bli oppmerksomme på relasjonsmønstre i en gruppe.

Utvalget gir ingen råd om barnehagenes størrelse, men ønsker en debatt om det.

Powered by Labrador CMS