Alle bladene har sitt eget forsidefoto, men legger du utgavene ved siden av hverandre danner de et nytt bilde inspirert av et klassisk foto fra 1932.Foto: Geir Dokken/Bildemontasje: Melkeveien Designkontor
Alle bladene har sitt eget forsidefoto, men legger du utgavene ved siden av hverandre danner de et nytt bilde inspirert av et klassisk foto fra 1932.Foto: Geir Dokken/Bildemontasje: Melkeveien Designkontor

Utdanningsforbundets fem blader med unikt samarbeid

For første gang samarbeider alle bladene i Utdanningsforbundet om et felles tema og felles forsider. Resultatet ser du i neste nummer.

Første steg nummer i 2017 er noe helt for seg selv.

Denne artikkelen er også publisert i Første steg nr. 1/2017.

Ikke bare kommer det i ny design, men for første gang samarbeider alle bladene i Utdanningsforbundet om et felles tema og felles forsider.

 

Tema relasjoner

Utdanningsforbundet gir ut bladene Utdanning, Bedre skole, Yrke, Spesialpedagogikk og Første steg. Relasjoner er tema for neste utgave av samtlige blader. Alle bladene har sitt eget forsidefoto, men legger du utgavene ved siden av hverandre danner de et nytt bilde. Målet er å vise sammenhengen mellom det som skjer i barnehage og skole.

– De fleste leserne av Utdanning får som regel minst ett av de andre bladene vi utgir. Leserne vil merke at vi tar opp et stort tema med betydning for sektoren vi dekker. Vi håper og tror leserne vil sette pris på dette, sier Knut Hovland, avdelingsleder for tidsskrift og medlemsblad i Utdanningsforbundet og redaktør for Utdanning.

 

Ikke gjort før

– Det blir ikke høy kvalitet og trivsel uten gode relasjoner mellom både barn og voksne. Vi ønsker også å styrke samarbeidet mellom de ulike redaksjonene i bladene Utdanningsforbundet utgir. Noe lignende er aldri gjort i fagbladsammenheng før, så vidt vi vet, sier Hovland. De fem bladene har ulik målgruppe, men alle henvender seg til lærere og ledere i barnehage og skole. Første steg, Yrke og Utdanning samarbeider også om en spørreundersøkelse utført av Opinion, der vi spør om lærere og barnehagelærere har favorittbarn, og hvordan de forholder seg til det.

 

Inspirert av klassisk foto

– For Melkeveien Designkontor har det vært en spennende utfordring å være med i prosessen rundt et felles bilde og uttrykk for Utdanningsforbundets magasinomslag, sier designer og partner Stian Berger. Det var mange ideer til forsidefoto, og til slutt falt ideen på å spille på et klassisk bilde fra byggingen av en skyskraper i New York fra 1932.

– Målet var å gjenskape samholdet og fellesskapet arbeiderne delte på en stålbom 250 meter over bakken – men i en ramme som bringer det mer inn i vår tid, forteller Berger.

Ny design

I denne utgaven av Første steg handler temasaken om hvordan barnehagelærere skal forholde seg til barn de har sterke og svake relasjoner til.

– Å ha et favorittbarn er tabu å snakke om for mange, og derfor viktig å sette på dagsorden, sier ansvarlig redaktør Line Fredheim Storvik i Første steg. Du får også fagartikler og debatter om relasjoner. I tillegg kommer Første steg i ny drakt med ny design og ny logo, utformet av Tank Design Oslo.

– Nye Første steg skal være friskt, lekent og dynamisk, akkurat som livet i barnehagen, samtidig som det skal holde på seriøsiteten et tidsskrift skal ha, påpeker Storvik som gjerne ønsker tilbakemelding fra leserne.

 

Utfordrende

Både Storvik og ansvarlig redaktør Wenche Schjønberg i Yrke sier det har vært spennende og utfordrende å samarbeide tett med de andre fagbladene.

– Relasjoner er alt som skjer mellom mennesker som ikke nødvendigvis forankres i en læreplan. Det kan være læreren som hjelper eleven i en vanskelig fase, eller hva som skjer dersom lærere og elever ikke liker hverandre. Dette prøver vi å få frem i utgaven av Yrke, sier Schjønberg.

Powered by Labrador CMS