Noen danske barnehager har forbud mot at barn skal sitte på låret, få en klem eller et kyss av de ansatte. Men ikke i Arveprinsesse Carolines Børneasyl, der pedagog Charlotte Dahl Søby gjerne klemmer Ofelia Lulu og Sofie. Foto: Miriam Lykke Schultz

For Charlotte er det viktigere å lære barna å være en god venn enn tall og bokstaver

I Danmark er det krav om å gjøre barnehagebarna skoleklare. For pedagog Charlotte Dahl Søby er det viktigere å lære barna å være en god venn enn tall og bokstaver.

Å være skoleklar handler om mer enn å kjenne igjen tall eller bokstavlydene. Det handler i mye større grad om hvordan barna skal oppføre seg i skolegården, ifølge 42-årige Charlotte Dahl Søby, som er pedagog i Arveprinsesse Carolines Børneasyl i Danmark. Det er en privat daginstitusjon i Aarhus.

Denne reportasjen finner du også i Første steg nr. 3/2017

– Vi har tro på at språket skal lekes frem. Vi presser det ikke ned over hodet på barna. Det er vanskeligere å lære hvordan du skal være en god venn, sier pedagogen.

 

Endret barnesyn

Hverdagen i danske barnehager er langt fra den pedagogiske debatten som pågår i landet, der tester, læreplaner og tidlig skolestart er fremhevet som verktøy, som skal bidra til å få barna raskere gjennom utdanningssystemet. Synet på vuggestuen og barnehagebarn har endret seg siden Charlotte var ferdigutdannet i 2001, og det bekymrer henne. Fra å se på barn som har behov for lek og å være i nuet, blir barna i større grad sett på som fremtidens kapital.

– Man ser ikke på hva barna er eller hva de er opptatt av, men på hva de kanskje skal bli eller oppnå i fremtiden, sier Charlotte. Hun mener fokuset i stedet bør være på hva et godt barneliv er her og nå.

De danske daginstitusjonene er delt inn i vuggestuer og barnehager, enten under samme tak, eller hver for seg. Vuggestuene er for barn fra 0 til 2 år og 11 måneder. Barnehagene har barn fra 3 til 6 år.

 

 

Læring å gå på do

I mange år forsøkte de danske barnehagene og pedagogene å omstille seg til nye lover og krav. Nå forsøker de i stedet å tilpasse lovkravene til din arbeidsdag, og det gir mindre stress.

– Jeg er ikke imot at man lærer tall og bokstaver, men er imot at man gjør barnehagene til skole der alle barn skal lære det samme, som å sitte stille og få beskjed om at de skal tegne, sier Charlotte. Hun påpeker at barn er forskjellige og trenger å lære ut fra sin alder.

– Læring er mye. Å lære å gå på do, eller høre etter beskjeder er minst like viktig å kunne før skolestart. Hvis det sosiale ikke fungerer i en klasse, er det vanskelig å konsentrere seg om å lære, mener Charlotte. Derfor har barnehagen egne vennegrupper som både trener på å hjelpe og støtte hverandre og å si stopp når det blir for mye.

– En av de fineste tingene vi kan lære barna i barnehagen er å takle ulike situasjoner selv, og ta ansvar for seg selv og andre, sier pedagogen.

 

Powered by Labrador CMS