Uten flere barnehagelærere vil ikke regjeringen nå målet om et likeverdig tilbud til alle barn, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

«Norske barnehager er en sinke i lærertetthet»

Jeg håper du, Nora, er et av barna som får oppleve at alle barnehager må ha minst 50 prosent barnehagelærere. For i dag er norske barnehager en sinke i forhold til lærertetthet sammenlignet med andre nordiske land.

Kjære Nora.

Dette innlegget er også publisert i Første steg nr. 1/2017

Jeg håper du er et av barna som får oppleve at alle barnehager må ha minst 50 prosent barnehagelærere. For i dag er norske barnehager en sinke i forhold til lærertetthet sammenlignet med andre nordiske land.

For litt over ett år siden ble jeg mormor til lille Nora. Helt fra hun var nyfødt har jeg fått være mye sammen med henne, og det har vært en fantastisk reise. Jeg er fremdeles fascinert av utviklingen til det lille barnet. Det første smilet, det å rulle over på magen, gripe bevisst etter ting, kommunikasjonen mellom henne og meg gjøre et sterkt inntrykk.

I dag er Nora over ett år, springer og er en klatremus. Hun kan ikke mange ord, men hun kommuniserer likevel – ved kreativt å vise meg hva hun vil og mener.

 

Skapt lite debatt

I november startet Nora i barnehagen. Her skal hun være i mange timer hver dag. Vil hun møte kvalifiserte barnehagelærere, som vil respondere på hennes ytringer og bygge en god relasjon til henne? Og har barnehagen kvalifiserte barnehagelærere som kan skape et godt pedagogisk innhold for alle barna i barnehagen?

Utdanningsforbundet har jobbet mye med høringsutkastet til ny rammeplan – og vi har fått mange innspill fra organisasjonen, men høringsutkastet har skapt lite debatt i det offentlige rom. Kanskje var vi lettet over Stortingets vedtak i fjor om at de ikke ønsket den retningen for barnehagen som statsråden ønsket? Profesjonen sto samlet, og vi ble hørt.

 

Ny rammeplan

Rammeplanen er et viktig arbeidsverktøy, og viktige spørsmål nå vil handle om barnehagelærerens ansvar og autonomi.  

Vil en ny rammeplan automatisk endre praksis og øke kvaliteten? Jeg tror ikke det, nettopp fordi krav og forutsetninger ikke henger sammen.

Det er lite ambisiøst og skuffende at statsråden ikke tar i bruk den viktigste faktoren for å heve kvaliteten på barnehagetilbudet: å øke barnehagelærernormen til minst 50 prosent. Uten flere barnehagelærere vil ikke regjeringen nå målet om et likeverdig tilbud til alle barn. Ny forskning viser at det er nok barnehagelærere til en norm på 50 prosent i størstedelen av landet. Så dette er mangel på politisk vilje, Torbjørn Røe Isaksen.

 

Sinke i Norden

Barnehagen er utdanning og har gjennom rammeplanen et bredt samfunnsmandat. Siden den første barnehageloven kom i 1975 har mye skjedd, men spesielt en ting er forverret, og det er andel barnehagelærere. Sammenlignet med andre utdanningsinstitusjoner i Norge og barnehager i våre nordiske land er Norge en sinke hva angår lærertetthet i barnehagen.

Etter høringsrunden vil departementet fastsette ny rammeplan som skal iverksettes fra 1. august i år. Hvordan skal den nye rammeplanen implementeres, hvem vil få ansvaret og vil det bli satt av tid til det? Og vil det følge med midler? Jeg håper det, for Nora og alle barn sin del.

Lykke til Nora, mormor heier på deg!

 

  • Ingvild Aga, leder Kontakforum barnehage i Utdanningsforbundet

 

 

Powered by Labrador CMS