En fraværsgrense på 15 prosent uten mulighet til å kunne legitimere fraværet, er en dårlig idé.

Debatt: – Jeg er glad for at Udir endelig har tatt til fornuft og beholder dagens fraværsgrense.

Publisert

Endelig er Utdanningsdirektoratet enige med oss! En fraværsgrense på 15 prosent uten muligheten til å kunne legitimere fraværet, er en dårlig idé.

I mai 2023 fikk AUF gjennomslag på Arbeiderpartiets landsmøte om å vrake dagens fraværsgrense. Hva som skulle erstatte den, var det fortsatt ingen som visste. Kanskje ikke så stor seier allikevel?

For i høst foreslo Udir en ny fraværsgrense med 15 prosent grense i faget, men uten unntak. Det betyr at hvis du er borte fra skolen en time, så har det ikke noe å si om du var syk eller om du skulket. Du får ikke bevist hvor du var uansett.

Det ville blitt lettere å skulke, men vanskeligere å være syk.

Nå er jo AUF kommet like langt, Udir ønsker ikke sitt eget forslag lenger. Udir vil ha Høyres fraværsgrense på 10 prosent, fordi da får vi elever muligheten til å bevise hvor vi har vært.

Problemet med legeerklæring må fortsatt løses, ingen skal måtte trenge å betale for å få en lapp av legen der det står at du er forkjølet. Og at noen av fagene med færre timer må få en utvidet grense. Jeg håper at en dag kan helsesykepleierne på hver enkelt skole utskrive legeerklæring, for det er det beste for elevene.

Jeg er glad for at Udir endelig har tatt til fornuft og beholder dagens fraværsgrense. 

Powered by Labrador CMS