Udir vil beholde dagens fraværsgrense i videregående skole

Utdanningsdirektoratet skroter forslaget de sendte på høring om nye fraværsregler og foreslår å beholde stort sett alle dagens fraværsregler, melder NRK.

Publisert Sist oppdatert

Direktoratet foreslår å beholde dagens fraværsgrense i videregående skole på 10 prosent og foreslår også at elever fortsatt kan søke om fri uten at fraværet blir registrert, skriver NRK.

Forslaget skal sendes til Kunnskapsdepartementet.

– Vi bevarer dagens system, men går inn i noen utredningsspor av enkeltelementer, sier direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet.

Dette sender Udir til Kunnskapsdepartementet:

  • Dagens ordning med 10 prosent fraværsgrense videreføres
  • Eleven kan unntas visse typer fravær mot dokumentasjon
  • Elevene skal være mest mulig på skolen for å få god oppfølging både faglig og sosialt

Udir vil se nærmere på hvordan de skal få til disse punktene:

  • En egenmeldingsordning med kvote som ivaretar fastlegens situasjon
  • En øvre grense for hvor mye dokumentert fravær som kan unntas

– Krav til elevene

Kunnskapsminister Kari Nessa Northun merker seg at Utdanningsdirektoratets forslag til nye fraværsregler får liten støtte, og at direktoratet går bort fra sitt eget forslag. 

– Jeg ser det dermed ikke som naturlig å gå videre med deres hovedmodell, sier hun til NRK.

Utdanningsforbundet mener det er klokt at regjeringen går inn for nærmere utredning av ny fraværsgrense, og støtter at dagens grense beholdes inntil videre. 

– Samtidig vil vi understreke at vi er bekymret for fraværsutviklingen i videregående skole. På sikt mener vi det er nødvendig å få på plass en ny fraværsgrense som stiller tydeligere krav til at elevene faktisk skal være til stede i undervisningen, sier leder Geir Røsvoll.

– Ikke viser tillit

Påtroppende av elevorganisasjonen Madelen Kloster er glad for at regjeringen legger Udirs forslag i en skuff. 

– Hadde dette blitt innført, hadde det satt en stopper for frivillighet, idrett og kultur blant elevene i landet, men man løser fortsatt ikke problemet med at man ikke viser tillit til hovedpersonen i skolen, nemlig eleven, ved å fortsette å stryke elever med 10% fravær, sier hun. 

Kloster forventer at Udir i neste runde utreder hvordan fraværs regler uten automatisk stryk ved 10% vil funke.

– Videre er det bra at Udir ser behovet for en egenmeldingsordning, men vi skulle gjerne ha sett at den var på plass allerede nå, da dette var en del av forslaget i første runde. 

– Full retrett for Ap

Jan Tore Sanner, Høyres utdanningspolitiske talsperson, kaller avgjørelsen en seier for fornuften.

– Jeg er glad for at Utdanningsdirektoratet nå foreslår å legge bort alle forslag om å svekke fraværsgrensen. Forslaget som var på høring ville gjøre det lettere å skulke og vanskeligere å være syk. 

– Utdanningsdirektoratets konklusjon er en seier for fornuften, og jeg forventer nå regjeringen følger opp og dropper sin kamp mot dagens fraværsgrense, sier Sanner.

Byråd for utdanning i Oslo,  Julie Remen Midtgarden fra Høyre, følger opp og sier fraværsgrensen har vært en suksess, og at det er «veldig bra for både elevene og skolene at Udir og regjeringen nå forhåpentligvis kan gis bestått etter en alt for lang periode med manglende tilstedeværelse i fraværsdebatten»

– Hvis regjeringen nå lytter til Udir er dette en full retrett for Arbeiderpartiet som har vært høyt på banen uten en realistisk plan. Det håper jeg regjeringen nå har innsett at var det eneste fornuftige, og jeg gleder meg over at Udir nå foreslår å beholde dagens modell.

Powered by Labrador CMS