Fire lærere til 15 ukrainske elever i Fauske:
– Gir store utfordringer

Fauske kommune i Nordland toppet listen over antall ukrainske elever som ikke fikk godkjent undervisning. Nå har situasjonen snudd.

Publisert

– Jeg håper på fred i verden. Men hvis krigen fortsetter, så ønsker vi en mer stabil fordeling, sånn at vi kan gi alle et forsvarlig tilbud økonomisk sett, sier kommunalsjef for oppvekst og opplæring Hans Fredrik Sørdal i Fauske kommune til Utdanningsnytt.

I desember meldte Utdanningsnytt at hundrevis av ukrainske elever i Norge manglet et fullverdig undervisningstilbud. Fauske toppet listen med 75 elever. 

I dag har kommunen fått kontroll på saken, opplyser kommunalsjef Sørdal. Alle flyktningene i skolepliktig alder får nå et godkjent undervisningstilbud. Men situasjonen er likevel fortsatt krevende for kommunen, som sliter økonomisk, og er på Robek-lista.

Hans Fredrik Sørdal.

Det er store svingninger i elevtallet for kommunen. Per dags dato har Fauske fire lærere som gir undervisning til 15 ukrainske elever. Dermed blir inntektene vesentlig lavere enn utgiftene. 

– Vi håper på et mer stabilt elevtall. Det er store utfordringer for kommuner som skal levere tjenester til mennesker på flukt, slik det er nå, sier Sørdal.

Taper penger

Ifølge kommunalsjefen har kommunen 1,5 millioner kroner i inntekter og 4 millioner kroner i utgifter til de ukrainske elevene. 

– Det går utover de andre barna som får undervisning i kommunen, eller andre kommunale tilbud, sier Sørdal.

Han forteller at kommunen har delt grunnskoleundervisningen for de ukrainske elevene opp i tre grupper, og anser dette som et minimum for å kunne gi god undervisning til alle barna. 

– Vi kan ikke gi samme undervisning til første- og tiendeklassinger. For å få ansatte med kvalifisert bakgrunn, må vi tilby gode, faste jobber. Med store svingninger i elevmassen, vil ikke det være mulig. 

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS