Førsteamanuensis Elin Thoresen (t.v.) fra NLA Høgskolen mener det er viktig at de voksne deltar i barnas lek. Her sammen med kollega Anette Sofie Bernsen. Foto: NLA Høgskolen, Bergen. Foto:NLA Høgskolen, Bergen

Våg å leke med barna

Når voksne deltar i barnas lek, skapes gode relasjoner som forsterker læringsprosessene i leken, viser ny studie.

En lekende voksen, som er villig til å delta uten noen utviklingspedagogiske agendaer, kan mange ganger fungere som lim på relasjonssøkende barn, sier Elin Thoresen som har tatt doktorgrad på barnehagelærernes deltakelse i leken. Hun er førsteamanuensis ved NLA Høgskolen i Bergen og mener det er helt nødvendig at voksne deltar i leken, fordi leken er barnets lære-verden.

 

Denne artikkelen har stått på trykk i Første steg nummer 1 2018

 

Mangler lekeferdigheter

I sin studie fant hun at mange barnehagearbeidere ikke deltok i barnas lek fordi de manglet kunnskaper, ferdigheter og trygghet i voksenrollen i dramatisk lek. Studien viser at deltakelse i lek handler om tid og pedagogiske prioriteringer. Det er også noe de voksne må øve på og lære seg. Forskeren fant også at noen barnehagelærere deltok mer på barnas premisser, mens andre kunne stille spørsmål eller innføre roller med en pedagogisk agenda, som barna ikke nødvendigvis kunne eller ville gå i møte. Leken gikk da ofte i oppløsning.

–De som evnet å være mer til stede mentalt, fysisk eller romlig i barnas lekehistorier fungerte mer som medlekere enn som lekestyrere, forklarer hun.

Dette betyr ikke at de voksne alltid skal delta i barnas lek. Barna trenger også å utvikle sin dramatiske lek sammen med andre barn. Likevel bør voksne noen ganger ha en funksjon inn i barns lek når de blir invitert inn, ifølge Thoresen.

–Vi kan blant annet bringe inn nye historier og nye roller eller utfordre allerede eksisterende lekehistorier og roller. Vi kan også tilrettelegge for ulike rom både på utsiden og innsiden av leken. Det handler om å gripe lekeanledningene som byr seg, og tørre å sette seg selv på spill, mener barnehageforskeren fra Bergen.

 

Et godt pedagogisk tiltak

Barnehageforsker Anne Greve forteller at Thoresens funn stemmer veldig godt med hennes egen forskning. Greve er professor ved Oslo Met og mener det å leke sammen med barna er et godt pedagogisk tiltak.

–Jeg mener jo at det å leke med barn, på lekens premisser, er god pedagogikk, hevder hun. Ellers har hun ingen god oppskrift på hvordan man best skal gjøre det i praksis.

–Dyktige barnehagelærere med solid pedagogisk kunnskap vil kunne bruke sitt faglige skjønn og vurdere hvordan de skal kunne møte ulike barn i leken på måter som styrker leken, sier Greve.

Hun tror det er et godt utgangspunkt å selv være leken og se på barna som læremestere.

Powered by Labrador CMS