Barnehagenestor og pensjonist Unni Bleken (88) er aktuell med boka Barnehagen – for barna? Boken er en pamflett - et debattinnlegg - i diskusjonen om barnehagens innhold og arbeidsformer. FOTO: Line Fredheim Storvik, Første steg

Unni Bleken:– Vi har nok kunnskap om kvalitet i barnehagen, men vi må bruke den

Det har kommet 11 barnehagerapporter på 13 år. Nå mener barnehagenestor Unni Bleken det er på tide å bruke dem til å lage en handlingsplan.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har fått 11 barnehagerapporter på 13 år som forklarer hva god kvalitet i barnehagen skal være. Nå kan vi begynne å gjøre noe med det vi vet. Det er bare å bruke rapportene og forskningen som allerede ligger der og lage en handlingsplan for hvordan vi skal prioritere, sier Unni Bleken og viser til blant annet rapporten Til barnas beste fra Øie-utvalget (2012). Hun er tidligere barnehagelærer, rektor for Barnevernsakademiet, har vært med i en rekke utvalg og ledet arbeidet med den første rammeplanen for barnehager. Nå er den spreke pensjonisten og 88-åringen aktuell med boka Barnehagen – for barna? Boken er en pamflett – et debattinnlegg – i diskusjonen om barnehagens innhold og arbeidsformer.

Dette bør bli bedre for de minste barna, sier flere av rapportene fra GoBaN og Blikk for barn – de to største forskningsprosjektene innen barnehagefeltet noensinne i Norge.

Små barn med lange dager har et høyere stressnivå i barnehagen enn hjemme, viser også ny norsk studie.

Finnes ferdig oppskrift

Unni Bleken mener det er nok kvalitetsmeldinger for barnehagen. Etter å ha brukt 3 år på å lese seg gjennom nyere forskning og barnehagerapporter i arbeidet med boka, sier hun det ligger ferdige oppskrifter på hvordan kvaliteten i alle norske barnehager kan bli bedre.

– Jeg var ikke klar over at det fantes så mye dokumentasjon fra barnehagens indre liv som det gjør i nyere forskningsrapporter, sier Bleken. Hun understreker at det finnes mange gode barnehager, men også mange som ikke er gode nok.

– Målet om at foreldrene skal få samme kvalitet for samme pris, er vi meget langt unna. Uten barnehagene kollapser samfunnet. De er en del av barnas livserfaring og forberedelse til skolen, sier Unni Bleken.

Målet med boka er å bidra til større oppmerksomhet mot hvor utfordringene i barnehagen ligger, og hvilke virkemidler som finnes for å møte dem.

– Jeg ønsker å bidra til en oppdatert kunnskapsbase som hjelper barnehagelærerne til å orientere seg i sin nye virkelighet, forstår sammenhenger, kunne ta faglige standpunkt og handle som yrkesutøvere på vegne av barna og deres beste, sier Bleken.

 

– For mange snille piker

– Boken er tilegnet fotfolket i barnehagen og er ment som en støtte og hjelp til dem som sitter i en krevende og stor jobb. Den er også rettet mot alle som har medansvar for at barnehagene våre skal bli gode for barn, sier Unni Bleken og håper boken kan være til praktisk nytte for barnehagelærerne i debattene om kvalitet og innhold.

– Det er for mange snille piker i barnehagene. De har all mulig grunn til å samle seg og si at de ikke er i stand til å gjennomføre det de blir pålagt av oppgaver. Barnehagelærerne må i større grad meddele hvordan de opplever sin egen og barnas situasjon, mener barnehagenestoren. Hun sier det har vært nødvendig for henne å skrive boken etter å ha fulgt barnehagen i over 60 år på oppturer og nedturer.

 

Økt kompetanse for alle

Unni Bleken mener også alle som jobber i barnehagen må få økt kompetansen.

– Vi må løfte kompetansen til alle som jobber i barnehagen. Det er ikke nok med 50 prosent barnehagelærere. De som ikke er barnehagelærere må også få opplæring i hvordan man får kontakt med barn og omgås barn, sier Unni Bleken.

 

Håndbok for politikere

– Unni Blekens pamflett, som hun kaller den, bør inngå som en håndbok for alle politikere og byråkrater som har med barnehagesektoren å gjøre, mener Ingeborg Tveter Thoresen, tidligere rektor og førsterektor ved Høgskolen i Vestfold, forsker og forfatter. Hun er nå skribent og foredragsholder og har anmeldt den siste boka til Unni Bleken for tidsskriftet Første steg.

– Boka viser med all tydelighet hvordan flommen av politiske dokumenter regulerer sektoren, som i årevis har vært opptatt av kvalitet, og stadig pålegger barnehagefolk oppgaver, uten at det følges opp med ressurser og kompetanse, sier Thoresen. Hun mener boka går rett inn i debatten om språkstimulering, språkopplæring og integrering ved å avdekke hva som er helt grunnleggende i det arbeidet, hva barnehagelærere og andre i barnehagen må kunne – og kan – for at det arbeidet skal lykkes.

– Forvaltningen på alle nivå får sitt pass påskrevet når hun ved hjelp av OECDs rapport påviser manglende innsikt og kompetanse, regler og veiledning når det gjelder tilsyn med barnehagen som virksomhet. Boka sender også en utfordring til barnehagelærerutdanningen, sier Thoresen.

Anmeldelsen av boka kan du lese i Første steg nummer 3 som kommer
10. oktober.

 

Powered by Labrador CMS