Pedagogisk leder Birgitte Fjørtoft (f.v.), styrer Caroline Brandth i Fridtjovsgate og Etterstadgata barnehage og daglig leder Royne Berget i Smedhusåsen barnehage kjenner seg alle igjen i rapporten om barnehagelærernes rolle, og håper flere vil se i den for å være med å påvirke barnehagelæreryrket fremover. Foto: Line Fredheim Storvik

Ny rolle for barnehagelærerne: –Det nytter ikke bare å si nei til nye forslag

Barnehagestyrer Caroline Brandth mener barnehagelærerne må tørre å se på hvordan de kan organisere hverdagen annerledes enn i dag. Både hun, Royne Berget og Birgitte Fjørtoft vi ha flere med i debatten.

– Vi må være i forkant i forhold til hvordan barnehagen skal organiseres. Vi må tørre å drøfte dette og tenke annerledes enn i dag. Det nytter ikke bare å si nei, sier styrer Caroline Brandth i Fridtjovsgate og Etterstadgata barnehage og nestleder i Lærerprofesjonens etiske råd i Utdanningsforbundet. Hun deltok på seminaret om barnehagelærerollen i regi av Utdanningsforbundet. Der ble den nye rapporten om barnehagelærernes rolle presentert for 135 barnehagefolk som deltok på seminaret og  rundt 7000 som fulgte det på nett.

Det blir flere nye krav til fremtidens barnehagelærere, ifølge den nye rapporten.

Styrerstillingen vil trolig også bli annerledes enn i dag. Her er 8 kjennetegn ved fremtidens barnehagestyrer.

 

Stillinger kan bli endret

Hvordan barnehagene skal organisere seg fremover, vil bli et aktuelt tema, ifølge professor og leder Kjetil Børhaug for ekspertgruppa som har lagt frem en 310 siders rapport om barnehagelærerrollen.

– Vi ser det skjer en utvikling fra små enheter med flat struktur til større enheter med hierarki og spesialisering. Dersom det er et ønske i sektoren om å ha små enheter må kommunene legge til rette for det, sier Børhaug. Han tenker også at en ny struktur og organisasjon i barnehagen kan brukes til støtte for arbeidet barnehagelærerne gjør. Han sier også innholdet i jobbet som pedagogisk leder kan bli endret. Det kan være at en pedagogisk leder har ansvar for små barnegrupper med en teamleder over seg, eller er på nivået over med ansvar for flere grupper.

Flere barnehagelærere bør ha master, ifølge den nye rapporten.

 

Små kontra store barnehager

Daglig leder Royne Berget i den foreldredrevne barnehagen Smedhusåsen håper det fortsatt vil være plass til små barnehager også i fremtiden.

– Vi må ta regien, og det er store rom for å heve fagligheten også i små barnehager med fire avdelinger, påpeker Berget. Han kjente seg igjen i mye i rapporten, men er frustrert over hvorfor ikke flere engasjerer seg.

– Vi må stå opp for oss selv som profesjonsutøvere og barna vi har ansvar for, sier Berget.

Også pedagogisk leder Birgitte Fjørtoft i Ankerskogen barnehage er opptatt av å få flere med i diskusjonen om barnehagens fremtid, og at flere argumenterer faglig dersom det er noe de ikke ønsker, i stedet for bare å si «dette vil vi ikke ha». 

– Rapporten vil være til stor støtte for våre barnehagefaglige vurderinger, dersom vi velger å bruke den, sier Fjørtoft.

Også leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet mener det er viktig at barnehagelærere i Norge engasjerer seg i debatten om yrkets fremtid.

 Les også: 10 punkter fra ekspertenes rapport om barnehagelærerne.

Barnas beste viktigst

– At barnehagelærerne er med å prege den profesjonsetiske plattformen er avgjørende for hvordan barnehagelærerollen kommer til å utvikle seg, sier Handal. Han sier det er bra med mange stemmer gjennom Barnehageopprøret og Foreldreopprøret, men mener det er viktig at barnehagelærerne også bruker Utdanningsforbundet til å bli sterke sammen.

– Det er viktig at rapporten slår fast at barnehagelærerollen er en profesjonsrolle. Det er ikke bare å gjennomføre rammeplanen. Den må også fortolkes, sier Handal. Han synes det er bra at rapporten tar barnehagelærernes kunnskap på alvor.

– Men vi må huske på at det som er best for barna er det viktigste, sier Handal. Han mener barnehagesektoren også må tåle uenighet internt, og er opptatt av at de skal bruke Utdanningsforbundet for å få frem hva barnehagesektoren trenger fremover.

 

Styrerne kan få ny rolle

Caroline Brandth kjenner seg godt igjen i hvordan rapporten beskriver styrernes hverdag.

– Det er en mer administrativ jobb i større grad enn før. Vi trenger tid til å jobbe med utviklingsarbeid, fagutvikling og være en nærværende leder i barnehagen, sier hun.

En styrer bør være til stede og jobbe med fag, sier Brandt som håper styrerrollen vil bli endret på sikt. Også førsteamanuensis Marit Bøe i ekspertgruppa som har sett på barnehagelærerrollen, er opptatt av at barnehagelærerne nå kan se på rådene i rapporten for å tenke videre om egen praksis.

– Barnehagepraksisen kan ikke være tilfeldig, men det planlagte legger grunnlag for det spontane og aktivitetene må ha en tydelig hensikt, og rette seg mot målene i rammeplanen, sier hun.

 

Powered by Labrador CMS