Den australske barnehagelæreren Tommy Tan hjelper en av de minste i barnehagen med å mate marken i markfarmen med matavfall fra barnehagens kjøkken. Foto: Andrea Thiis- Evensen

Lærer barna miljøvern med egen markfarm

Med egen markfarm og plantehage lærer Tommy Tan barnehagebarna hvordan de skal ta vare på miljøet.

Claredon Children Centre er rangert som en av Australias 46 beste barnehager. I barnehagen kan du finne en stor plantehage, en markfarm og solcellepanel på taket. Hvor enn du ser er det grønt og frodig, og det henger spader og hageverktøy fra bjelkene i uteområdet. Fra de er små lærer barnehagebarna hvorfor og hvordan de skal ta vare på naturen. 

Denne reportasjen har også stått på trykk i Første steg nummer 3 2017

AUSTRALIA

•   Utdanning: Minstekravet for assistenter er fagutdannelsen Sertificat 3 (1 år), men det skal være en barnehagepedagog med diplom (3 års utdanning) i hvert rom i barnehagen, og minst en Early Childhood Teacher med 4 års utdanning fra universitet.

•   Månedslønn: Barnehageassistenter (med Sertifikat 3) 23 512 NOK (3400 AUD) per måned. En barnehagepedagog (med diplom) tjener 27 660 NOK (4000 AUD), mens en Early Childhood Teachers lønn fra 33 900 kr (4900 AUD) til 44 950 NOK (6500 AUD) per måned etter erfaring. En barneskolelærer har i snitt 530.000 NOK året (77,116 AUD). 

•   Arbeidstid: 38 timers uke med skiftordning for fulltidsansatte.

•   Ferie: 4 ukers betalt ferie, med 17 % tilleggsbetaling 

•   Barnehagens åpningstid: 7.30 til 18.30. Korttidsbarnehager har 5-timersdager. 

•   Antall barn per voksen: 1:4 for barn under 2 år, 1:5 for barn fra 2–3 år og 1:5 for barn fra 3–5 år (lovbestemt). 

•   Foreldrebetaling: Varierer fra 692 NOK (100 AUD) til 933 NOK (135 AUD) per dag. Disse får gratis plass før skolestart: urbefolkningen, trillinger, firlinger, eller barn med asylsøkerforelder. 

•   Andelen barn i barnehage: Finnes ikke totaltall, men i delstaten Victoria går 95 % av 4-åringene i barnehage, viser tall fra 2010. 

•   Barnehagestart: Vanligst fra 4 år i offentlige og fra to måneder i private. 

•   Offentlig rammeplan: Ja, lovpålagt rammeplan – National Quality Framework (2012). Barnehagene blir rangert etter 7 kvalitetsområder (National Quality Standard) som trygghet, fysisk miljø, innhold, personalets forhold til barna, lederskap og samarbeid med familier og lokalsamfunnet. 

 

 

 

Respekt for naturen 

– Vi ønsker å lære barna om respekt for naturen og en bærekraftig utvikling. Vi vil lære barna at de ikke trenger spise mer enn de trenger, eller å kaste ressursrike ting rett i søpla. Når vi har lunsj må barna spise opp det de selv forsyner seg med. Vi pleier å si at «vi lager ikke mat til søppelkassa, men til oss selv», sier barnehagelærer Tommy Tan. 

Clarendon Children Centre har egen kokk, og barna får være med på å lage mat hver dag. De samler også inn maten som blir til overs for å bruke den til noe helt spesielt: En egen markfarm. 

 

Markfarm i urtehagen

Barnehagen har en stor hage i uteområdet der de dyrker blomster, urter og ulike planter. Hver dag hjelper barna til med å vanne plantene, fjerne ugress og så nye frø sammen med de voksne.

– Det hele startet med entusiasmen barna viste til resirkulering og kompost, så vi startet en markfarm i utehagen. Barna samler hver dag inn søppel og matavfall fra kjøkkenet, og bestemmer hva som går i markfarmen, og hva som skal resirkuleres på andre måter, forteller Tommy. Han er opptatt av å lære barna hvorfor det er viktig å ta vare på jorda vår gjennom resirkuleringsleker.

– Ønsket med markfarmen er å gi barna kontakt med naturen og lære dem at vi må ta vare på jorda vår, påpeker Tommy.

 

Lang venteliste 

I Australia er det vanlig at barna starter i barnehage fra de er fire år. Noen barnehager, som Clarendon, er åpne for barn fra to måneder. Alle ansatte har enten fagutdannelsen Sertifikat 3, et diplom, eller en grad i Early Childhood Care. Mel Simpson er en av få som både har diplom og en fire års grad i Early Childhood Care. Hun har jobbet i barnehage i 15 år, og elsker jobben sin. 

I en av Londons største barnehager har de til sammenlikning 29 barnehagelærere og ingen ufaglærte.

– Jeg ser på barn som jeg ser på mine egne venner, min familie eller mennesker jeg er glad i. De har rettigheter, de må bli hørt og skal ha noe å
si om hvordan de opplever det som skjer i barnehagen, mener Mel, mens hun setter seg på kne for å se på maleriet et av de eldre barna har laget. 

Det er en annen hverdag enn for barna Første steg har besøkt på Cuba der barnehagelærer Luisa Yausmaris passer 25 barn i sin 45 kvadratmeter lille leilighet.

Fokusområder 

I Claredon Children Centre starter dagen halv åtte, og halv ni begynner hovedprogrammet. Barna tilbringer den første delen av dagen ute, der de gjør seg opp tanker og ideer om hva de vil bruke dagen til, som å male eller lage en fiskestang av grener fra skogen i utegården. 

De går inn klokka halv ti for å ha samling. Da sier alle navnet sitt etter tur og forteller hva de ønsker å gjøre. 

 

Verdiområder

De ansatte i barnehagen har forskjellige verdiområder de fokuserer på når de tilbringer tid med barna. Mel er opptatt av empati og omsorg, noe hun formidler til barna ved å blant annet ta dem med ut i hagen og se på små, levende biller. 

– Lek og læring er avhengig av hverandre. Barn har ikke fokus på å lære. De vil skape noe eller leke. Barna følger sin nysgjerrighet, og vi er her for å svare på spørsmål de har, sier Mel. Barnehagen har en læreplan, laget i samarbeid med foreldre og basert på den nasjonale rammeplanen i Australia.

– Men all læring skjer gjennom lek og samtaler, påpeker Mel. 

Powered by Labrador CMS