Vincet går i Jindi Worobacks barnehage, som har fått den høyeste rangeringen blant australske barnehager blant annet for sitt utdanningsprogram, fokus på urbefolkningen, service og utemiljø. Foto: Andrea Thiis-Evensen

I Australia blir barnehagene rangert etter 18 standarder

Barnehagene i Australia rangeres ut fra 18 standarder, og målet er å havne på topp. – Ingen liker å bli dømt av andre, men uten grenser og regler blir man fortapt, sier Michelle Walker, direktør for en av barnehagene i toppen.

25 minutters togtur fra Melbourne sentrum ligger barnehagen Jindi Worobacks Children Centre. Den er kåret til en av Australias beste barnehager rangert ut fra en nasjonal standard.

Denne artikkelen har stått på trykk i Første steg nummer 1 2018

National Quality Standard

 • En nasjonal kvalitetsstandard for barnehager i Australia
 • innført i 2012
 • Antall barnesentre som er med: 15 593
 • Antall Barnehager: 7111
 • Antall førskoler: 3123

 

Barnehagene rangeres ut fra disse kategoriene fra høyest til lavest:

 • Eksellent (utmerket)
 • Exceeding National Quality Standard (overgår den nasjonale kvalitets standarden)
 • Meeting National Quality Standard (møter den nasjonale kvalitets standarden)
 • Working Towards National Quality Standard (jobber mot den nasjonale kvalitets standarden)
 • Significant Improvement Required (vesentlig forbedring kreves)

Antall barnesentre innenfor hver kategori:

 • Utmerket: 53 stk.
 • Overgår: 4182 (31 %)
 • Møter: 5699 (42 %)
 • Jobber mot: 3690 (27%)
 • Vesentlig forbedring kreves: 39 stk.

 

Barnehagene rangeres ut fra sju områder:

1.    Utdanningsprogram og utførelse

2.    Barnas helse og trygghet

3.    Fysisk miljø

4.    Bemanningsordninger

5.    Relasjonen til barna

6.    Samarbeid med familier og lokalsamfunn

7.    Ledelse og service

Barnehagene rangeres også ut fra 18 standarder som blant annet miljø for utvikling og læring, uteområdet, ledelse og personalpolitikk, barnets sikkerhet, gode betingelser for barnets fysiske og psykisk helse, sunn mat, fysisk aktivitet, relasjoner, personalets service, planer for forbedring og godt foreldresamarbeid.

– Denne rangeringen er et bevis på at vi gjør noe veldig riktig, forteller Helen Bonett, assisterende direktør i barnehagen. Helen har jobbet i barnehagen siden starten i 1997.

 

7 kvalitetsområder

Australske barnehager blir rangert etter hvilken standard de oppnår, og kun 53 barnehager har fått den høyeste rangeringen, Excellence (Utmerket). Jindi Worobacks Children Centre er en av disse. Rangeringen er basert på 7 kvalitetsområder og 18 standarder som er bestemt av Australias National Quality Standard. Etter å bli inspisert opp mot den nasjonale kvalitetsstandarden, får barnehagene en rangering. Den laveste rangeringen er Significant Improvement Required (vesentlig forbedring kreves) og den høyeste er Excellence. Eksempler på standarder er miljø for utvikling og læring, sikkerhet, sunn mat og fysisk aktivitet, relasjoner og godt foreldre-
samarbeid.

 

Fokus på urbefolkningen

Barnehagen Jindi Worobacks Children Centre, som Første steg besøker, har en slitt fasade, men idet du går inn hoveddøra forstår du raskt hvorfor den er en av Australias beste. Du blir med en gang overveldet av barnehagens unike fokus; urbefolkningens (aborginernes) rettigheter og kultur. Det er en av grunnene til at barnehagen er på topp.

Michelle Walker, direktør og co-education-leader, har jobbet i Jindi Worobacks barnehage i 17 år, og forklarer hvordan man oppnår den høyeste rangeringen.

 

Lagde bok med bevis

– For å få høyeste rangering må du først motta Exceeding i alle områder, og bevise hvorfor barnehagen fortjener rangeringen. Vi lagde en bok, som bevis, der vi forklarte hvordan vi oppnådde kravene for Excellent-rangering, forklarer Michelle. Et par måneder etter at de sendte søknaden kom svaret: barnehagen ble godkjent for topprangering. Denne rangeringen kan kun bli tildelt av ACECQA, Australias Children Education and Care Quality Authority.

Å få Excellent rangering betyr, ifølge ACECQA, at barnehagen har bevist hvordan den overgår den nasjonale standarden.

– Vi ble både sjokkerte og glade da vi mottok denne rangeringen, forteller Helen Bonett, assisterende direktør i barnehagen. Barnehagen har også vunnet flere priser for beste barnehage lokalt og nasjonalt.

 

Blandede reaksjoner

Mange barnehager i Australia har en lang vei å gå for å nå standarden Excellence. Ifølge Michelle fikk den nye kvalitetsstandarden blandede reaksjoner da den kom i 2012.

– Det var mye frykt rundt den nye kvalitetsstandarden. Ingen liker å bli dømt av andre, men mennesker trenger regler og retningslinjer i livet sitt. Voksne er akkurat som barn, uten grenser og regler blir man fortapt, forklarer Michelle. 

Ifølge ACECQA er hensikten bak rangeringssystemet å løfte kvaliteten i barnehagene og å forsikre australske myndigheter om at det nasjonale rammeverket er på plass. Michelle mener det er flere grunner til at rangeringssystemet er viktig.

 

Viktig for foreldrene

– Rangeringen er bra ut fra et familieperspektiv. Det er viktig for foreldre å sende barnet sitt til et trygt sted med god kvalitet. Rangeringen gjør det lettere for foreldrene å velge, forteller Michelle. Jindi Worobacks Children Centre er foreldrestyrt og støttet økonomisk av dem.

– Det er viktig å kunne være helt sikker på at man sender barnet sitt til et trygt sted, med høy kvalitet. Rangeringen gir oss foreldre fred, fordi vi vet hva slags sted vi sender barna våre til, forklarer Angela Vandewiel, som leverer Adreyan (4) i barnehagen.

 

Lav rangering

– Hva skjer med barnehagene som ikke oppnår høy rangering?

– Det er utrolig frustrerende for en barnehage å ikke forstå hva som fører til at man blir tildelt en lav rangering. Derfor jobber vi sammen og støtter hverandre, forklarer Helen. 

Jindi Worobacks barnehage startet en støttegruppe for andre barnehager i nærområdet, slik at barnehagene kan veilede hverandre. Foreløpig er 9 sentre med i «Brimbank NQS Early Childhood Professional Service Support Group».

–Vi føler at nå som vi har oppnådd Excellence er det vår rolle å dele vår kunnskap, slik at andre barnehager kan bygge opp sin profil og sin evne til å levere kvalitetsprogrammer, forklarer Michelle.

 

Blir aldri perfekt

Excellence-rangeringen løper ut etter en tid, og Helen og Michelle har allerede startet arbeidet om å søke på nytt, i håp om å få beholde rangeringen.

– Det har tatt oss 17 år å bygge opp denne barnehagen og det fantastiske teamet som jobber her. Rangeringen kom ikke over natta. Vi kommer aldri til å være perfekt, fordi det perfekte finnes ikke. Men man kan alltid bli bedre, forteller Michelle.

 

Powered by Labrador CMS