Lekene i norske barnehager er ofte plassert på hyller, som barna ikke når opp til, eller i skap som barnehageansatte må åpne, viser ny studie om barnehagens lekemateriell. Illustrasjon: Fotolia.com

Barna får ikke tak i lekene i barnehagen

Norske barnehager har mange leker, men de er ofte plassert på hyller, i skap eller i boden, slik at barna ikke får tak i dem, viser ny studie.

Lekene er ofte plassert på hyller, som barna ikke når opp til. De kan også stå bak lukkede skapdører, slik at de barnehageansatte må hente lekene for at barna skal få tak i dem.

– Barnehagene har mye lekemateriell, men det er ofte lagret utenfor barnas rekkevidde, sier doktorgradsstipendiat Tone Rove Nilsen ved Nord Universitet i Bodø. Hun forsker på lekemateriell i barnehagen og la frem sine foreløpige resultater fra doktorgraden på sluttkonferansen for det store, norske forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) ved Oslo Met.

Studier fra GoBaN har tidligere påpekt hva som bør gjøres for at barnehagen skal bli bedre for de minste barna. 

 Andre resultater er at måltider med mye lyd og høylytte samtaler er bedre for barnehagebarna enn stille måltider.

 

Lite klosser og instrumenter

Norske barnehager skårer 3,5 for små barn og 3,2 for store barn på aktiviteter i barnehagen, der utvalg av leker innendørs inngår. Det betyr at de skårer middels på de internasjonale skalaene for måling av kvalitet i barnehagen, ITERS-R og ECERS-R, der 7 er høyest.

I noen barnehager er lekene ryddet vekk i boden.

– Intensjonen er at lekene skal rullere, slik at barna opplever dem som nye, men skjer det i praksis og hvor lett er det å hente frem leker fra boden? spør Nilsen. Hun jobber også ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehagen, som er et datterselskap under Private barnehagers landsforbund (PBL). Studien hennes omfatter åtte små og store barnehager i fire fylker, både tradisjonelle og basebarnehager. Hun er ferdig med datainnsamlingen, men ser allerede nå noen tendenser. Det er spesielt i frilek som lekene er utilgjengelige for barna.

–Det betyr at voksne må bruke tid på å finne frem lekene, i stedet for at barna gjør det selv, påpeker Nilsen. Det er også lite av klosser, musikkinstrumenter og naturfag- og mattemateriell i barnehagene.

 

Rolleleken varer lengre

–Får barna nok lekemateriell varer rolleleken lengre, og utvikler leken, ifølge Nilsen. Barna liker å leke i kroker eller huler. Er møblene i barnehøyde bruker barna dem i rolleleken.

–Små stoler brukes til tog eller fly, en duk blir til en restaurant og en kokkehatt til Hakkebakkeskogen, sier Nilsen. Hun påpeker at det antakelig ikke finnes en riktig praksis med lekemateriell, men at barnehageansatte bør bli mer bevisste på å ha lekene tilgjengelig for barna. Forskeren tror økt fokus på lekemateriell i utdanningen og nok bemanning til at ansatte kan være med i leken, kan bidra til bedre lekemiljø.

 

Bør bli bedre på tilsyn, samspill og hygiene

–Gode barnehager har høy voksen-barn-tetthet og tilstedeværende pedagoger. Mindre gode barnehager kan bli bedre på hygiene, sikkerhet, samspill, språk, tilsyn ved soving og barns tilgang til leker og materiell, sier prosjektleder Elisabeth Bjørnestad i GoBaN om resultatene av studien. Hun sier personalet er gode rollemodeller, men kan være mer involvert i barnas lek og aktiviteter. Det bør også gjøres noe med innredningen i barnehagen som å gi barna plass til å slappe av.

Powered by Labrador CMS