I høykvalitetsbarnehager finner vi mennesker som tar bærekraftige valg på vegne av den neste generasjon. Der prioriteres barns rettigheter og autonomi. Der prioriteres også det etiske fremfor det effektive. Alltid, skrier Lene Chatrin Hansen.

– Å utvikle barnehager med høy kvalitet er verken magi eller trylleformler

Det handler om å ta barns rettigheter på alvor i barnehagen og gjøre dem i praksis.

Det handler om å jobbe ut fra barns rettigheter, faget og mandatet vårt – og bruke tiden, sammen med barna.

Denne artikkelen har stått på trykk i Første steg nummer 1 2019.

Jeg brenner for menneskerettigheter – for anerkjennelsen av menneskets iboende verdighet – i ord og handling. Det er nettopp barns rettigheter vi jobber sammen om i forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager».  

 

Hvordan gjøre barns rettigheter?

Pilotbarnehagene våre er i ulike prosesser. Hvordan gjør vi barns rettigheter hos oss? Hvordan få alt vi vet og kan ut i hendene på hver enkelt ansatt? Hvem er vi, hvordan er vi, hvem og hvordan vil og kan vi bli? Sammen – og hver for oss. Gir arbeidet vårt mening, for barna, for oss og for foreldrene? Fasiten på disse spørsmålene finnes ikke, fordi svarene endrer seg fra øyeblikk til øyeblikk, og henger uløselig sammen med hvem vi har foran oss – og rundt oss. Etter et års arbeid med forskningsprosjektet vårt om psykisk helsefremmende barnehager – mennesker og miljøer, skal dette snart ut i bokform.  

 

Kan ikke snu ryggen til

Samarbeid og samarbeidets utviklingsmuligheter – kunnskap og erfaringer vi deler mellom oss, er både viktig og nødvendig prosessarbeid. Det å vite mer, og forstå mer vil alltid kreve mer. Kunnskap krever handling. Når vi vet bedre, kan vi ikke lenger snu ryggen til det vi har erfart, forstått og lært. Og vi må gå den veien sammen. Det å få teoriene, alle de fine ordene, det å få rammeplanens gode intensjoner ut i hendene, og la dette komme til uttrykk i en fortettet hverdag i hver enkelt ansatt – det krever samarbeid.   

Nå i 2019 fyller FNs barnekonvensjon 30 år. Jeg har arbeidet med og i barnehager like lenge. Jeg har erfaringer med hva som er mulig, og hva som kan gjøre ting umulig. I dag har jeg arbeidsplassen min utenfor barnehagen, men er like fullt deltaker i mange barnehageliv, gjennom forskning, undervisning og foredragsvirksomhet. I barnehager der barns rettigheter legger føringen for hvordan personalet må arbeide med både seg selv og andre, der det finnes faglig integritet, der det finnes vilje – der er alt mulig.

 

Prioriterer barns rettigheter

Det å utvikle høykvalitetsbarnehager er verken magi eller trylleformler. I høykvalitetsbarnehager finner vi mennesker som tar bærekraftige valg på vegne av den neste generasjon. Der prioriteres barns rettigheter og autonomi. Der prioriteres også det etiske fremfor det effektive. Alltid.   

Det handler om å møte det menneskelige med verdighet og respekt, og å huske kraften som ligger i det å være helt til stede i livet, både i sitt eget, og til dem som til enhver tid befinner seg i det. Tid er vårt viktigste materiale. Og vi er her, i tiden. La oss bruke den, godt.

 

  • Lene Chatrin Hansen, barnehagelærer, forfatter og prosjektmedarbeider i STYD Kommunikasjon. Jobber for å øke oppmerksomheten om volds- og overgreps-utsatte barn.
Powered by Labrador CMS