Barnesykepleier og styrer Loetitia Abbatista trøster Constantin, som har klemt fingeren.

Sykepleierne styrer de største barnehagene

Alle store franske barnehager må ha en barnesykepleier som styrer. Den har også ansvar for det pedagogiske innholdet.

Publisert Sist oppdatert

Kravet til både helsefaglig og pedagogisk personell stammer fra 1800-tallet, da arbeiderkvinnenes barn hadde behov for pleie og behandling i tillegg til oppdragelse og undervisning. I barnehagen Maison de l’enfance Léo Lagrange i Drôme-landsbyen Chabeuil deltar ikke styrer og barnesykepleier Loetitia Abbatista (42) i de daglige aktivitetene med barna. Hennes jobb er å behandle småskader og feber. I franske barnehager er det ikke uvanlig at barna kommer med både feber og bronkitt, fordi foreldre bare har tre sykedager hver i året.

Gir barna medisiner

Barnesykepleier Loetita stiller ikke diagnose, men gir barna medisiner foreldrene har med. Barnesykepleieren utarbeider den pedagogiske rammeplanen sammen med barnehagelæreren. Hun leder de ansatte, ikke barna.

– Jeg samarbeider svært godt med barnehagelæreren. Vi har en god dialog, og vi utfyller hverandre med våre ulike bakgrunner, sier Loetitia. Barnehagelærer Aurore Bourhis er enig.

– Loetitia lytter til mine innspill, og jeg føler meg nyttig, sier Aurore, som mener kjemi og åpenhet er mye viktigere enn fag når man skal samarbeide.

Som ansvarlig for at læringsmålene følges opp i hverdagen, jobber barnehagelærer Aurore Bourchis annenhver uke på hver av de to avdelingene i den franske barnehagen. Her med Louisa (f.v.) (1,5), Angélina (2), Arthur (8 måneder) og Lucie (1).

Kritisk til sykepleiere

Den norske barnehagelæreren Torhild Cascales jobber i en annen fransk barnehage.

– Sykepleiere har lite å bidra med. Barna er jo friske, utenom forkjølelser. Blir de syke, er det lett å gå til legen som i Norge, mener Torhild. Hun forteller at de fleste barnehagelærerne hun kjenner, deler hennes syn. Tidligere hadde Torhild en barnesykepleier til leder. Nå har hun en barnehagelærer som leder fordi barnehagen har færre enn 40 barn og er veldig fornøyd med det.

Lager ukemeny med kokken

Styrer Loetitia har personal- og budsjettansvar og ansvar for foreldrekontakt. Hun sørger for at utstyret fungerer, og at maten følger ernæringsreglene. Barnehagen har egen kokk.

Assistent Sandrine Paquier vanner blomstene ute i barnehagen sammen med Kess

I noen franske barnehager utfører barnehagelærerne kun oppgaver knyttet direkte til læring. Barnehagelærer Aurore Bourhis (31) har ansvar for at læringsmålene følges opp i de daglige aktivitetene. Hun veileder de andre ansatte, organiserer utflukter og bestiller leker.

Hun har ansvar for alt fra sangstund og dukketeater til lesing sammen med assistentene, som Sandrine Paquier (51), og barnepleierne, som Sylvie Vincent (41). Barna har frilek store deler av dagen. Barnepleier Sylvie jobber med de minste barna og har litt mer myndighet enn assistentene.

Frankrike

• Ulike yrkesgrupper: Barnehagelærere, barnepleiere og småbarnsarbeidere og assistenter med lavere utdanning eller relevant erfaring. Styreren må være barnesykepleier ved mer enn 40 barn. Denne barnehagen har egen kokk fire timer daglig.

• Utdanning: Barnesykepleier: 4 års høyere utdanning, førskolelærer: 3 års høyere utdanning, barnepleier: 10 måneders utdanning, småbarnsarbeider: 1–2-årig kurs i pleie og omsorg.

• Månedslønn*: Småbarnsarbeidere: 1500 euro (ca. 14 300 NOK). Samme lønn som ufaglærte butikkansatte og renholdere. Barnepleier: 1616 euro (15 300 NOK). Barnehagelærere: 1855 euro (17 600 NOK) som vanlig ansatt og opptil 2113 euro (20 000 NOK) som styrer. En barnehagestyrer som er barnesykepleier starter på rundt 2350 euro. (22 300 NOK). Lærere i førskolen (3–6-åringer) har lærerutdannelse og tjener 2063 (19 600 NOK) og kan oppnå 3929 euro (37 300 NOK med 30 års erfaring.)

• Antall voksne per barn: 1:5 på småbarnsavdelingen (fra 2,5 måneder til barna kan gå) og 1:8 for barn fra de kan gå, til de starter førskolen som treåringer.

• Antall barnehagelærere: 40 prosent av de ansatte må ha høyskoleutdanning. En av disse må være barnesykepleier eller sykepleier.

• Soverutiner: Barna sover inne, de minste i enkle sprinkelsenger, de største i køyesenger.

• Arbeidstid: 35 timers arbeidsuke når du jobber med 0–3-åringer.

• Åpningstid: 07.30–18.30

* Startlønnen.

Powered by Labrador CMS