Utdanningsdirektoratet

Udir oppretter tilsyn:
Vil undersøke innholdet i kristne lærebøker

Tilsynet omfatter fem skoler som styres av kristne menigheter.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding skriver Utdanningsdirektoratet at de har fått opplysninger om at medlemmene i menigheten Samfundet blir oppfordret til å unngå kontakt med personer utenfor menigheten. 

I tillegg har direktoratet fått opplyst at skolen ikke tar høyde for elevenes rett til eget valg ved inntaket til skolene.

Direktoratet skal nå se nærmere på disse punktene:

  • om lærebøkene og læreplanene oppfyller kravene i likestillings- og diskrimineringsloven 

  • praksisen til inntak ved skolen og om elevene har en reell medvirkning i valget av skolegangen sin

  • hvordan synet på mennesker utenfor menigheten påvirker elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø

I tillegg til fire skoler som kontrolleres av Samfundet, har Udir også opprettet tilsyn med Gamleveien skole, som er tilknyttet menigheten Det Almindelige Samfund. Skolene ligger i Kristiansand og Egersund.

– Vi vil bidra til å opplyse saken, og håper at direktoratet vil konkludere med at vi opererer innenfor lovverk og gjeldende regler. Vi har også tillit til at tilsynet gjennomføres objektivt og grundig, sier rektor Brynjulf Korsmo ved Samfundets skole Sentrum i en pressemelding, som ble gjengitt av Vårt Land forrige uke. 

«Styre» og «regjere» sin kone

Vårt Land har tidligere skrevet at Menigheten Samfundets skoler har brukt en lærebok i KRLE, der det står at mannen skal «styre» og «regjere» sin kone. Dette har ført til reaksjoner fra politisk hold.

Venstres Abid Raja har blant annet uttalt til avisen at skolen ville blitt nedlagt, dersom det var en muslimsk skole. 

Rektor ved Samfundets skole sentrum, Brynjulf Korsmo, har forsvart kjønnsrollene i læreboka. 

– Vi ønsker å følge det bibelen lærer oss. Den er rettesnoren for vår tro og våre liv, skrev han i en skriftlig uttalelse til Vårt Land. 

Utdanningsdirektoratet har tidligere avdekket lovbrudd ved Samfundets skole Sentrum, som ligger i Kristiansand.

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS